2016-01-19 16:50:00

Tarptautinė konferencija: Pabėgėlių ir Europos krizė


Ženevoje pirmadienį tarptautinės konferencijos dalyviai aiškinosi kaip spręsti pabėgėlių srauto Europai metamus iššūkius. „Pats efektyviausias atsakymas į migracijos krizę būtų Sirijoje pradėti solidų politinį taikos procesą, sustabdyti karą, veiksmingiau koordinuoti kovos su islamistų terorizmu pastangas, tuo pačiu - atkurti saugumą ir stabilumą kituose Afrikos ir Azijos kraštuose, kaip Afganistane, Libijoje, Irake, Somalyje ir Eritrėjoje“. Tai pasakė tarptautinės konferencijos įvadinėje kalboje konferenciją sušaukusios Pasaulinės Bažnyčių tarybos Generalinis sekretorius Olav Fykse Tveit. Konferencijoje be Europos šalių vyriausybių narių dalyvauja įvairių kompetentingų JT organizacijos žinybų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Krizė, anot Olavo Fykse Tveito, dvilypė: šimtų tūkstančių pabėgėlių, kurie Europoje ieško apsaugos ir būdas, kuriuo Europos Sąjunga ligi šiol sprendė pabėgėlių klausimą. Europos Sąjunga parodė nesugebėjimą koordinuoti savo narių pozicijų priešais situaciją, kuri reikalauja solidarumo, žmogaus teisių apsaugos, resursų dalijimosi.

Reikia didesnio bendradarbiavimo. Tik bendradarbiaudami galėsime sugražinti balsą vilčiai. Viltis yra kažkas daugiau nei optimizmas. Tai reiškia, jog kaip žmonės sugebame viltis kažko geresnio ne tik sau, bet visiems, o ypatingai tiems, kurie stokoja. Tai reiškia rūpinimąsi kitais ateityje, patikino Olav Fykse Tveit, Pasaulinės Bažnyčių tarybos vadovas.

Jis pagyrė Vokietijos vyriausybės laikyseną, pavadinęs atsivėrimą priimti migrantus ir pabėgėlius istoriniu sprendimu. Tai ženklas, jog gerbiamas stokojančių žmonių orumas ir jų žmogaus teisės. Tuo pačiu paliudyta, jog tikima tomis žmogiškomis vertybėmis, kurias Europa deklaruoja kaip pamatinėmis ir kurias liudija gausybės Europos piliečių solidarumo, teisingumo, atsivėrimo, dosnumo ir svetingumo gestai.

Be šių gestų Pasaulinės Bažnyčių tarybos vadovas kvietė prisiminti ir Europos krikščioniškų bažnyčių ir daugelio organizacijų prašymus, kad Europos Sąjunga labiau pasireikštų kraštuose, iš kurių atkeliauja pabėgėliai, padėtų nutiesti humanitarinius koridorius, suteiktų prieglobstį, užtikrintų pragyvenimą, sudarant sąlygas asmenims susikurti naują gyvenimą. Jei nebus stengiamasi skatinti pabėgėlių integracijos, tiek pabėgėliai, tiek juos priimantys kraštai rizikuoja naujomis krizėmis, ypač kai susikuria prastai uždirbančių ir nedirbančių asmenų getai. Tokios situacijos negalime spręsti be bendrų pastangų, patikino Pasaulinės Bažnyčių tarybos vadovas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.