2016-01-18 20:33:00

Vedecký časopis Slovak Studies obnovil svoju činnosť


Rím 18. januára – Slovenský historický ústav v Ríme predstavil na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského obnovený vedecký časopis Slovak Studies. Periodikum nadväzuje na 40-ročnú históriu rovnomenného časopisu, založeného v 60. rokoch 20. storočia a hlási sa k jeho morálnemu a intelektuálnemu dedičstvu. Slovenský historický ústav v Ríme sa touto cestou snaží dať priestor odborníkom, ktorí môžu publikovať svoje práce z oblasti histórie, dejín umenia, archívneho výskumu s cieľom podporovať dialóg s vedeckou komunitou na medzinárodnej úrovni. Prvé dvojčíslo obnoveného Slovak Studies s talianskym podtitulom Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma prináša odborné príspevky ôsmich slovenských autorov v angličtine, taliančine a francúzštine.

„Časopis bol od roku 1961 hlasom slovenskej vedy, predovšetkým humanitných odborov, práva, teológie, filozofie, hlasom slobodnej slovenskej vedy v zahraničí. Dnes prakticky nie je knižnice v západnej Európe alebo v celom západnom svete, v ktorej by tento časopis nebol prítomný,“ vysvetľuje pre Vatikánsky rozhlas riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme prof. Emília Hrabovec. „Ak chceme dokázať, aby naše vedecké výsledky prenikli aj do sveta, stali sa predmetom diskusie medzinárodnej vedeckej komunity, tak musíme publikovať v cudzích jazykoch,“ dodala prof. Hrabovec, podľa ktorej si už časopis objednali univerzity v Londýne, vo Viedni, či v Aténach. Časopis Slovak Studies bude publikovať príspevky v štyroch svetových jazykoch: v angličtine, taliančine, francúzštine a nemčine.

Prítomní si mohli vypočuť aj prednášku vedeckého pracovníka Ústavu pamäti národa Petra Jašeka na tému „Slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v 80. rokoch“. V prednáške oboznámil prítomných s výsledkami svojho výskumu archívnych materiálov Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, pričom hovoril o kľúčovej úlohe, ktorú rozhlas v čase komunizmu zohral.

„Slovenská redakcia v 80. rokoch naozaj sledovala prípady perzekúcií proti veriacim na Slovensku a z tohto hľadiska v materiáloch možno nájsť mnoho zaujímavého o politických procesoch, ktoré sa v tom období diali. Ja som sa venoval napríklad procesu proti Ivanovi Polanskému, ktorý bol jedným z najväčších vydavateľov samizdatovej literatúry na Slovensku a pri výskume slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu som sa dozvedel mnohé zaujímavé veci, ktoré komunistický režim nezachytil,“ vysvetlil Peter Jašek.

Prínos Slovenského historického ústavu v Ríme zhodnotil slovami: „Je to veľmi dobré, lebo v talianskych a vatikánskych archívoch je možné nájsť mnoho dokumentov k slovenským dejinám, ktoré boli doteraz historikmi väčšinou opomínané“.

Časopis predstavili prof. Rita Tolomeo z Univerzity La Sapienza v Ríme a dr. Pierantonio Piatti z Univerzity vo Florencii. Na stretnutí sa zúčastnili predseda Pápežského výboru pre historické vedy P. Bernard Ardura, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského P. Konštanc Adam, veľvyslanec SR v Taliansku Ján Šoth, zástupkňa Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici Marianna Pilátová, ako aj arcibiskup Cyril Vasiľ a ďalšie osobnosti z akademickej a cirkevnej oblasti. Symbolicky sa prezentácia konala v miestnosti, kde v minulosti obhajoval svoj doktorát sv. Ján Pavol II. -ej-

AUDIO

Riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme prof. Emília Hrabovec stručne priblížuje prínos Slovak Studies v minulosti i dnes:

Pracovník Ústavu pamäti národa Peter Jašek hovorí o význame vysielania Vatikánskeho rozhlasu pre Slovensko v 80-tych rokoch na základe bádania v archíve Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu v Ríme:

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.