2016-01-18 17:11:00

Kardinolas Schönborn: virš Europos iškilo neonacionalizmo banga


Vatikane pirmadienį įvyko dviejų Apaštališkųjų Gailestingumo kongresų, europinio ir pasaulinio, programų pristatymas. Europiniame nuo kovo 31 iki balandžio 4 dienos ypatingas dėmesys bus skiriamas gailestingumui kaip veiksmingai meilei, jos apraiškoms įvairiausiose srityse.

Viena kongreso sesija bus skirta Europos Sąjungos kūrėjo, Prancūzijos valstybės veikėjo Roberto Schumano asmeniui. Ypatingas kongreso dėmesys skiriamas migrantų ir pabėgėlių problematikai. Pristatydamas programą Apaštališkųjų Gailestingumo kongresų pirmininkas kardinolas Christoph Schönborn kvietė prisiminti, kad Europoje amžiais liejosi kraujas ir ašaros per krikščionių karus, o dabar, iškilus migrantų ir pabėgėlių iššūkiams yra pavojus apsitverti naujomis sienomis.

Iš naujo atsirado geležinė uždanga, kalbėjo kardinolas Schönborn, paaiškindamas, kad nors ji kitokia, bet vėl egzistuoja. Anot ganytojo, naujoji geležinė uždanga yra didžiulius iššūkis, nes virš Europos vėl iškilusi neonacionalizmo banga. Ganytojas išreiškė viltį, kad Europos vyskupai gebės atsiliepti į naują iššūkį padrąsinančiai bendru balsu. Tačiau kol kas to nėra, sakė Vienos ganytojas.

Europiniame Gailestingumo kongrese Romoje dalyvaus atstovai taip pat iš Lietuvos. Balandžio 1-ąją po Mišparų šv. Andriejaus della Valle bažnyčioje apie Dievo gailestingumą liudys atstovai iš Lietuvos, Čekijos ir Rumunijos. Kongreso dalyviai susitiks su popiežiumi Pranciškumi du kartus: šeštadienį, balandžio 2-ąją Maldos vigilijoje Dievo gailestingumo sekmadienio išvakarėse ir balandžio 3-ąją – Gailestingumo sekmadienį, per Mišias Šv. Petro aikštėje. Tą pačią dieną bus švęsimas Dievo gailestingumo dvasingumo Jubiliejus.

Pasaulinis Apaštališkasis Gailestingumo kongresas įvyks Filipinuose 2017 metais sausio 10-20 dienomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.