2016-01-05 14:18:00

Askeonsdag i Vatikanet med Padre Pio og barmhjertighetsmisjonærene


Padre Pios jordiske levninger vil bli stilt ut for å æres offentlig i Peterskirken i tiden rundt askeonsdag, som i år er 10. februar. Dette initiativet inngår i Barmhjertighetsjubileet.

Nettopp askeonsdag vil pave Frans sende ut circa 1000 såkalte barmhjertighetsmisjonærer i hele verden. I den bullen (Misericordiae Vultus) som kunngjorde Barmhjertighetsåret skrev paven om disse spesielle barmhjertighetsmisjonærene (i punkt 18):

"I det hellige årets fastetid akter jeg å sende ut Barmhjertighetsmisjonærer. De skal være et tegn på Kirkens moderlige omsorg for Guds folk, så det kan trenge dypere inn i rikdommen av dette mysteriet, som er så grunnleggende for troen. Det vil dreie seg om prester som jeg bemyndiger til også å tilgi synder som det er forbeholdt den apostoliske stol å tilgi, for å tydeliggjøre omfanget av deres mandat som skriftefedre. De skal især være levende tegn på at Faderen tar i mot alle dem som søker hans tilgivelse. De vil være barmhjertighetens misjonærer fordi de vil tilby et ekte menneskelig møte, en kilde til frigjørelse – et ansvarsfullt møte for å overvinne forhindringene og gjenoppta dåpens nye liv. Deres misjon vil være ledet av apostelens ord: "Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle" (Rom 11,32). For alle, uten unntak, er kalt til å ta i mot dette barmhjertighetskallet. Må disse misjonærene leve dette kallet vel vitende om at de kan rette blikket mot Jesus, "barmhjertig og trofast øversteprest for Gud" (Hebr 2,17)."

Nærværet av Padre Pios levninger askeonsdag, når barmhjertighetsmisjonærene sendes ut, vil være et verdifullt tegn, skriver Fisichella, presidenten for Det pavelige råd for nyevangelisering. Barmhjertighetsmisjonærene vil kunne finne styrke og støtte for sitt eget oppdrag i Padre Pio, som var en utrettelig skriftefar og et ekte vitne for Faderens barmhjertighet, sier Fisichella.

I Italia er Padre Pio en særdeles velkjent og avholdt helgen. Han ble født i 1887 i den lille byen Pietrelcina i Italia. Han var kapusinermunk og prest. I 1916 kom han til byen San Giovanni Rotondo og ble der resten av livet.

Padre Pio er altså kjent for å ha vært en svært god skriftefar, og åndelig veileder. Mange ble helbredet for sykdommer, og enda flere ble åndelig styrket av møtet med ham. Han kunne ta i mot skriftemål i 15 - 16 timer i døgnet.

Hans kall var å lede mennesker, mange mennesker, til Gud gjennom sakramentene. Dette gjorde han med stor energi, med sine mange merkelige karismatiske gaver, med både røffhet, strenghet og humor.

Historiene om underlige hendelser forbundet med Padre Pio, om hans mirakler og hans svært konkrete konfrontasjoner med Den onde, er mange og utrolige. De er ofte godt dokumentert og bevitnet av troverdige mennesker. Han ble tilskrevet bilokasjonens gave, det vil si evnen til å være til stede flere steder på en gang.

I femti år hadde han stigmata, altså blødende sår som tilsvarte Kristi sår fra korsfestelsen.

Etterhvert kom svært mange mennesker til San Giovanni Rotondo for å oppsøke Padre Pio. Han brukte pengene som pilegrimene etterlot seg til å bygge sykehus.

Kirkens ledelse var lenge svært skeptisk til det som skjedde i San Giovanni Rotondo. Padre Pio måtte gjennom sterk motstand, og han fikk aldri noen offentlig oppreisning for den overlasten han led.

Han døde i 1968. Rapportene om mirakler på hans forbønn ble mangedoblet etter hans død, og han er blitt kjent og avholdt over hele verden. San Giovanni Rotondo er blitt et av kristenhetens betydeligste valfartsmål.

Det står mer om Padre Pio på http://www.katolsk.no/biografier/historisk/padrepio.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.