2016-01-16 16:19:00

Popiežius susitiko su Krikščionių darbininkų judėjimu


Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su septyniais tūkstančiais italų Krikščionių darbininkų judėjimo narių. Priminęs Dievo Kūrėjo žmogui suteiktą pareigą dirbti žemę ir ja rūpintis, audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius pasiūlė keletą minčių apie visuotinio pašaukimo dirbti ir teisės į darbą realizavimą dabartinėmis sąlygomis. Apie darbą kaip žmogaus pašaukimą ir pareigą popiežius kalbėjo komentuodamas tris raktažodžius – ugdymas, dalijimasis, liudijimas.

Ugdymas, - priminė popiežius, - tai procesas, kurio ne tik perduodamos žinios ir įgūdžiai, bet taip pat mes patys mokomės žmoniškumo ir darome žmoniškesnę mus supančią aplinką. Ugdymas darbo pasaulyje, o taip pat ir visose kitose žmogaus veikimo srityse, reiškia sąžiningumo ir kitų žmogiškųjų vertybių perdavimą.

Kitas popiežius paminėtas raktažodis – dalijimasis – reiškia, kad darbas tai žmogui kaip asmeniui suteiktas pašaukimas, bet ir galimybė palaikyti ryšius su kitais žmonėmis. Darbas turi vienyti žmones, o ne juo skaldyti ir atskirti vieną nuo kito. Dirbdami, kartu praleisdami nemažą dalį dienos, žmonės dalijasi savo kasdienybe, rūpinasi vieni kitais, jaučia atsakomybę ir kito žmogaus buvimą šalia priima kaip dovaną.

Trečiasis žodis – liudijimas. Apaštalas Paulius mus kviečia liudyti tikėjimą kasdieniniu darbu, nepasiduoti tingumui ir ištižimui. Iš Pauliaus lūpų nuskambėjo labai konkreti ir aiški taisyklė: „Kas nenori dirbti, tenevalgo“ (2 Tes 3,10). Aišku, Pauliaus žodžiai buvo skirti jo gyvenamo laiko situacijai ir tiems žmonėms, kurie patys nedirbdami kitus išnaudojo. Šiandien turime daug žmonių, kurie norėtų dirbti, bet neturi darbo. Prisiminkime, kad kai kuriose Europos šalyse, - sakė popiežius, - šioje mūsų Europoje, tokioje išsalvinusioje, jaunimo iki 25 metų amžiaus nedarbas kai kuriose šalyse siekia 40 procentų, o kitose dar daugiau. Ką gi daro jaunas žmogus jei nedirba? Kas jo laukia? Priklausomybės, psichinės ligos, savižudybės. Ne visada skelbiamos jaunimo savižudybių statistikos. Tai drama – tai mūsų laikų atstumtųjų drama. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.