2016-01-16 15:04:00

A pápa a keresztény munkavállalókhoz: nevelés, osztozás másokkal, tanúságtétel


A munka egy hivatás, mert Isten emberhez szóló elhívásából születik, hogy művelje és őrizze meg a közös otthont. Ferenc pápa így fogalmazott beszédében, amelyet a keresztény munkavállalók mozgalmához intézett. Január 16-án, szombaton fogadta a Szentatya a szervezet közel hétezer tagját a vatikáni VI. Pál kihallgatási teremben. Hogy válaszoljunk jól erre a hivatásra, amely arra indít minket, hogy aktívan kövessük az Atya és Jézus fáradhatatlan működését? – tette fel a kérdést. Három szóban összegezte tanácsát, amely segítségünkre lehet ebben: nevelés, osztozás másokkal és tanúságtétel.

Meg kell teremteni a munka új humanizmusát

Nevelni annyit jelent, mint „kihozni valamit magunkból”. Ez az a képesség, hogy kihozzuk a legjobbat a szívünkből. Nem pusztán technikai dolgok megtanításáról van szó, hanem önmagunk és a bennünket körülvevő valóság emberségesebbé tételéről. Ez különösen is vonatkozik a munkára. Meg kell teremteni a munka új humanizmusát. Olyan világban élünk ugyanis, amelyben kihasználják a munkavállalókat és a munka nem a személy méltóságának szolgálatában áll, hanem rabszolgamunka. A munka új humanizmusára kell nevelni, amelyben az ember és nem a profit áll a középpontban, amelyben a gazdaság az embert szolgálja és nem az embert használja saját szolgálatára – hangsúlyozta a Szentatya.

Az illegalitás olyan mint a láthatatlan polip

A nevelés segít, hogy ne tudjon megtéveszteni bennünket az, aki el akarja hitetni velünk, hogy a munkának, a mindennapi elkötelezettségnek, önmagunk odaajándékozásának és a tanulásnak nincs értéke. Ma a munka világában arra kell nevelni, hogy a becsületesség ragyogó és fáradságos útját járjuk, a kivételezés és a protekció kiskapuit elkerülve. E mögött húzódik a korrupció. Erkölcsi adásvételről van szó ilyen esetekben, ami nem méltó az emberhez. Ezt el kell utasítani, hozzászoktatva a szívet ahhoz, hogy szabad maradjon. Különben hamis és ártalmas mentalitás alakul ki, az illegalitásé, amely a személy és a társadalom korrumpálódásához vezet. Az illegalitás olyan mint a láthatatlan polip: elrejtőzik, de csápjaival megragad és megmérgez, beszennyez és sok rosszat okoz. A nevelés nagy hivatás. Arra kaptunk meghívást, hogy a fiatal nemzedékeket hozzásegítsük a valóban emberséges munka szépségének felfedezésére – mutatott rá a pápa.

A munkának egyesítenie kellene az embereket

A második kifejezés az osztozás másokkal. A munka nem pusztán az egyes ember hivatása, hanem lehetőség arra, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal. A munkának egyesítenie kellene az embereket, nem eltávolítani egymástól. Alkalmat ad ugyanis arra, hogy osztozzunk a mindennapokban, hogy érdeklődjünk a mellettünk álló személy iránt, hogy megkapjuk, mint ajándék és felelősség mások jelenlétét. Az osztozás egy formája lehet pl. a mozgalom által megvalósított „Polgári szolgálatvégzés projektjei”, amelyek lehetővé teszik, hogy közeledjünk az emberekhez és az új helyzetekhez, magunkévá téve problémáikat és reményeiket. Fontos, hogy a többiek ne csak a figyelem célpontjai legyenek, hanem ők maguk legyenek a terv. Mindenki készít terveket saját maga számára, de ha másokért szövünk terveket, az lehetővé teszi, hogy egy lépést tegyünk előre: az intelligenciát a szeretet szolgálatába állítja, teljesebbé téve a személyt és boldogabbá téve az életet, mert képessé válik az adásra.

A fiatalok korunk új kirekesztettjei

Ferenc pápa tanácsának harmadik szava a tanúságtétel. Pál apostol arra buzdított, hogy a hitről a tevékenység által is tegyünk tanúságot, legyőzve a lustaságot és a nemtörődömséget. Világos és erős szabályt fogalmazott meg: aki nem dolgozik, ne is egyék. Abban az időben is voltak, akik másokat dolgoztattak, hogy ők egyenek. Ma viszont vannak, akik szeretnének dolgozni, de nem tudnak. Ma sok fiatallal találkozunk, akik nem dolgoznak, ők korunk új kirekesztettjei. Számos európai országban a 25 év alattiak munkanélküliségi aránya eléri a 40, 47, 50 százalékot. De hol végzi az a fiatal, aki nem dolgozik? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Függőségekben, pszichológiai betegségekben és öngyilkosságban. Nem mindig teszik közzé az ifjúsági öngyilkosságok statisztikáit. Egy drámával állunk szembe, korunk új kirekesztettjeinek drámájával. Elveszik méltóságukat. Az emberi igazságosság azonban hozzáférést kér a munkához mindenki számára. Az isteni irgalmasság is arra késztet, hogy a nehézségben levő emberek láttán nem prédikálásra van szükség, hanem reményt kell közvetíteni, vigaszt nyújtani jelenlétünkkel és támogatást adni konkrét segítségnyújtással – figyelmeztetett a Szentatya.

Az ingyenességről, a szolidaritásról, a szolgálatkészségről tanúskodjunk

Beszéde végén arra buzdított, hogy tanúságot kell tenni a személyes és közösségi életstílusból kiindulva: az ingyenességről, a szolidaritásról, a szolgálatkészségről tanúskodva. Krisztus tanítványa, amikor szívében átlátszó és az életben érzékeny, elhozza az Úr világosságát azokra a helyekre, ahol él és dolgozik – zárta Ferenc pápa beszédét a keresztény munkavállalók mozgalmához.

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.