2016-01-15 16:51:00

Pranciškus priminė kunigams maldos ir žodžio tarnystės svarbą


Popiežių Pranciškų ketvirtadienį aplankė Argentiniečių kolegijos kunigų bendruomenė. Romoje studijuojantys argentiniečiai kunigai pabendravo su popiežiumi neformaliai, tačiau pasak Kolegijos rektoriaus kun. Angelo Hernandezo, tai buvo tikras visuotinės Bažnyčios ganytojo susitikimas su savo kaimenės dalimi. Apie susitikimą rektorius papasakojo Vatikano radijui. Studentai popiežiui uždavė klausimų. Vienas klausimas buvo apie Romoje studijuojančių kunigų intencijas, pasiruošimą darbui tėvynėje ir grįžimą į namus. Popiežius atsakė cituodamas ką apaštalas šv. Petras Apaštalų darbuose sakė iškilus problemoms dėl tarnavimo prie stalų: Petras su apaštalais paskyrė diakonus, kad vietoj jų patarnautų prie stalų, o apaštalai galėtų atsidėti maldai ir žodžio tarnystei. Ką turėtų veikti po mokslų į tėvynę sugrįžęs kunigai: atsidėti maldai ir žodžio tarnystei ten, kur buvo paskirti ir pagal jiems pavestą užduotį, atsižvelgiant į mokslų sritį, pasakė Pranciškus. Popiežius pridūrė, kad jaučiasi stiprinamas daugelio maldų ir pakartojo, kad Bažnyčios gyvenimas turtingas šventais žmonėmis; ir Bažnyčioje ir Romos kurijoje daug šventųjų, pasakė argentiniečiams kunigams popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.