2016-01-15 16:27:00

Ferenc pápa péntek reggeli homíliája: Jézus Krisztus a hitünk Istene, aki megbocsát nekünk


A hitet senki nem vásárolhatja meg, mert az egy ajándék, mely megváltozatja az életet

„Milyen az én hitem Jézus Krisztusban?” – vetette fel a lényegi kérdést a pápa rögtön a péntek reggeli homíliája kezdetén, melyben a napi örömhírt magyarázta, a Márk evangélium második fejezetében a béna meggyógyításáról szóló rész kapcsán (Mk 2,1-12). „Bezárt szívvel nem követhetjük Jézust a megbocsátás és a megalázkodás útján. A hitet senki nem vásárolhatja meg, mert az egy ajándék, mely megváltozatja az életet”.

Bezárt szívvel nem érthetjük meg Jézust

„A béna esetében Jézus egy lépést tesz előre – jegyezte meg a pápa. A Názáreti a szolgálata kezdetén elment a zsinagógába és kijelentette, hogy küldetése az elnyomottak, a bebörtönzöttek  megszabadítása, a vakok meggyógyítása, hogy lássanak, hogy meghirdesse az Úr kegyelmi esztendejét, hogy az Úr közel jön hozzánk. Vagyis megnyit egy utat számunkra az Úr felé. Itt azonban  még egy lépést tesz: nem csak meggyógyítja a betegeket, hanem meg is bocsátja a vétkeiket. De voltak körülötte olyanok is, akik bezárták a szívüket. Azt még elfogadták – persze csak egy bizonyos pontig – hogy a názáreti Jézus egy csodás gyógyító, de hogy megbocsátja a bűnöket, ez már sok! – mondták. Ez az ember túloz! Nincs joga ehhez, mert a bűnöket egyedül csak az Isten tudja megbocsátani! Jézus pedig átlátva gondolataikon, egy lépést tesz előre, amikor kijelenti: „Tudjátok meg, hogy az Emberfiának van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűnöket”. Kelj föl, fogd, gyógyulj…! Jézus  olyan nyelvet kezd beszélni, mely egy bizonyos ponton elbátortalanítja azokat az embereket is, akik követték őt: Kemény beszéd ez! – mondják, amikor saját testéről, mint az üdvösség útjához szükséges eledelről beszél.

Kérdezzük meg magunktól: A Jézusban való hitünk tényleg megváltoztatta az életünket?  

„Az Isten azért jön hozzánk, hogy megszabadítson bennünket a betegségektől – állapította meg a pápa, hozzátéve: de elsősorban azért jött, hogy megváltson bennünket a bűneinktől és az Atyához vezessen bennünket. Azért küldetett, hogy életét adja a mi üdvösségünkért. És ezt a legnehezebb megérteni, és nem is csak az írástudók számára! Jézus olyannak mutatja magát, mint akinek nagyobb a hatalma az emberénél, aki meg tudja bocsátani a bűnöket, aki életet tud adni, aki újjáteremti az emberiséget, még akkor is, ha a tanítványai kételkednek benne és még ha el is mennek tőle, mint ahogy Jézus meg is kérdezte a tanítványait: Talán ti is el akartok menni?”.

Hogyan állunk a Jézus Krisztusba vetett hitünkkel?

„Hogyan állunk a Jézus Krisztusba vetett hitünkkel? – tette fel a kérdést a pápa. Hiszem-e azt, hogy Jézus Krisztus Isten, hogy ő az Isten Fia? És hogy ez a hit megváltoztatja az életemet? És hogy e hit révén ebben az évben beköszönt a szívemben a kegyelem, a megbocsátás, az Úr elközelgésének az esztendeje? A hit egy adomány. Senki sem „érdemli ki” a hitet. Megvásárolni sem lehet. Adomány. A Krisztusban vallott hitem vajon elvisz engem egészen a megalázkodásig? Nem mondok alázatot! A megalázkodásig, a bűnbánatig, az imádságig, mely azt kéri: Bocsáss meg, Uram! Te Isten vagy! Te meg tudod bocsátani az én vétkeimet".      

 Hitünk próbája, hogy képesek vagyunk az Istent dicsérni    

„Az Úr gyarapítsa a hitünket! – fohászkodott föl a pápa. A tömeg Jézust kereste, hogy hallgassa őt, hiszen ő hatalommal szólt, nem úgy, mint az írástudók. Aztán követte is, mert Jézus meggyógyította őket: Csodát tesz!”  - mondták róla. Majd végül az emberek , látván mindezt, elmentek és mindnyájan elcsodálkoztak és dicsérték az Istent.

A dicséret. Bizonyítja, hogy én hiszek abban, hogy Jézus Krisztus Isten az én életemben, aki azért küldetett, hogy megbocsásson nekem, hogy növelje bennem a Jézus Krisztusban, mint Istenben való hitemet, aki megbocsát nekünk, aki a kegyelem esztendejét kínálja és ez a hit dicséretre indít minket – zárta homíliáját Ferenc pápa péntek reggel a Szent Márta ház kápolnájában tartott szentmise során.            

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.