2016-01-15 16:47:00

Anglikonų primai laikinai atribojo JAV episkopalus dėl vienalyčių santuokų


Sausio 14 dieną Kenterberyje susirinkę Anglikonų Komunijos, atstovaujanti apie 85 milijonams anglikonų visame pasaulyje, primai paskelbė griežtą pareiškimą, kuriuo laikinai atriboja nuo Komunijos JAV Episkopalų Bažnyčią dėl jos vienpusės pozicijos, kuri liečia vienalytes santuokas.

Kaip nurodoma pirmosiose pareiškimo eilutėse, pats primų susitikimas buvo skirtas apmąstymui „kaip galime išsaugoti savo vienybę Kristuje“, turint galvoje gilius santuokos supratimo skirtumus. Konstatuojama, kad kanonų pakeitimai Episkopalų Bažnyčioje yra „esminis nutolimas nuo tikėjimo ir mokymo didžiojoje mūsų provincijų dalyje“.

Deklaracijoje užsimenama apie 2015 metų liepą JAV episkopalų pakeistus kanonus. Viename iš jų buvo pašalinta kalba, kuri santuoką apibrėžia kaip vyro ir moters sąjungą. O kitame yra sukuriama nauja apeigų kalba ir eiga, kuri leidžia tuokti ir tos pačios lyties asmenis. Pavyzdžiui, jei tradicinėje kalboje buvo formuluotė, kad „Šventoji Santuoka yra fizinė ir dvasinė vyro bei moters sąjunga“, tai po pakeitimų „vyras ir moteris“ nebeminimi, vietoj jų minimi kiti terminai: „pora, abi pusės“. Žinoma, šis kanonų pakeitimas nebuvo didelė staigmena, bet prieš keliolika, pasak kitų, keliasdešimt metų prasidėjusio moralinės doktrinos keitimo rezultatas. Jau prieš keliolika metų JAV episkopalai susidūrė su didžiosiomis anglikonų Bažnyčiomis Afrikoje, Azijoje ir lotynų Amerikoje, kai išrinko vyskupu Gene Robinson, formaliai gyvenusį su partneriu vyru. Šis išrinkimas ėjo žingsnis į žingsnį su pozicija, kad Dievo plane nėra skirtumo tarp vienalyčių ir skirtingų lyčių sąjungų. Su tuo nesutikdami, nuo pačių JAV episkopalų atsiskyrė tūkstančiai tikinčiųjų. Beje, Robinson iš pareigų atsistatydino 2013-aisiais, o dar po metų išsiskyrė su savo partneriu.

„Visi mes pripažįstame, kad šie reiškiniai lėmė tolimesnį gilų skausmą visoje Komunijoje. Tradicinė Bažnyčios doktrina, pagal Rašto mokymą, tvirtina santuoką esant ištikimą ir visą gyvenimą trunkančią vyro bei moters sąjungą. Dauguma susirinkusiųjų (primų) patvirtina šį mokymą“, - tęsiama deklaracijoje, kurioje priduriama, kad episkopalų vienapusiški veiksmai yra savitarpio atskaitomybės ir priklausomybės ryšių Anglikonų Komunijos viduje nutraukymas, dar gilesnio nepasitikėjimo kūrimas, atstumo didinimas, esančių bendrystės instrumentų ir būdų ardymas.

„Mūsų bendras troškimas yra eiti kartu. Bet atsižvelgiant į reikalų rimtumą, mes formaliai pripažįstame atstumą reikalaudami, kad trejus metus episkopalų Bažnyčia mums neatstovautų ekumeniniuose ir tarpreliginiuose sambūriuose, nebūtų skiriama ar renkama vidiniuose komitetuose, dalyvaudama Anglikonų Komunijos vidiniuose susitikimuose nebalsuotų dėl sprendimų, kurie liečia doktrinos ar laikysenos klausimus“. Galiausiai primai kreipiasi į Kenterberio arkivyskupą, kad jis įkurtų darbo grupę, kuri bandytų „atkurti ryšius“.

O tai tikrai nebus lengva ir paprasta. JAV episkopalai pasitiko Anglikonų Komunijos primų pareiškimą ir laikiną atribojimą kritiškai ir iš aukšto. „Nedidelė kainą tam, kad būtum teisingoje istorijos pusėje“, rašo daug pritarimo socialiniame „Facebook“ tinkle, Episkopalų paskyroje sulaukęs vyras. O JAV episkopalų kunigė, homoseksualų aktyvistė, Susan Russell „Huffington Post“ portale rašo, kad ji „didžiuojasi“ būdama antrarūše anglikone, nes anglikonų primų bausmė esą tik patvirtina, kad JAV episkopalai neaukoja homoseksualų vardan „anglikonų politikos“, yra ištikimi Dievo meilei visiems, ir toliau turi ginti nuostatą, jog LGTB žmonės yra „pirmaklasiai krikščionys“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.