2016-01-14 15:41:00

Pranciškus paaugliams: Būti Jėzaus bičiuliais reiškia eiti prieš srovę


Popiežius Pranciškus laišku pasveikino paauglius, pakvietė rengtis būsimam Paauglių jubiliejui balandžio 24 dieną Romoje. Tą pačią dieną Bažnyčia Lietuvoje švenčia Sutvirtinamųjų jubiliejų; būtent į šio amžiaus mergaites ir berniukus kreipiasi laiške Pranciškus.

Šventasis Tėvas kviečia, kad visi paaugliai aktyviai įsijungtų į Gailestingumo jubiliejaus šventimą, matytų save kaip Dievo vaikus ir augtų gailestingumu. “Augti gailestingumu, kaip Tėvas” yra Paauglių jubiliejaus tema. Augti gailestingumu reiškia mokytis būti drąsiems konkrečioje ir nesavanaudiškoje meilėje, tai reiškia augti tiek kūnu, tiek vidujai.

Jūs siekiate būti mokančiais spręsti, drąsių gestų krikščionimis, gebančiais kasdien, kad ir mažuose dalykuose, kurti taiką pasaulyje, parašė Pranciškus. Jūsų amžius yra nepaprastų pasikeitimų metas, kai viskas atrodo tuo pačiu įmanoma ir neįmanoma. Popiežius prisiminė ką kalbėjo to paties amžiaus sutvirtinamiesiems prieš trejus metus, kai Bažnyčioje buvo švenčiami Tikėjimo metai:

„Būkite tvirti tikėjimo kelyje, su tvirta viltimi Viešpatyje! Čia yra mūsų kelio paslaptis. Jis mums teikia drąsos eiti prieš srovę. Gerai įsidėmėkite, jaunuoliai: ėjimas prieš srovę yra gera širdžiai, bet tam reikia drąsos ir Jis mums ją teikia. Su Juo galime padaryti didžių dalykų; mums leis pajusti Jo mokinių, liudytojų džiaugsmą. Rizikuokite dėl didelių idealų, dėl didelių dalykų; mes, krikščionys, nesame pasirinkti Viešpaties dėl menkų dalykėlių, eikite vis toliau, link didelių dalykų, gyvenkite dėl didelių dalykų, jaunuoliai.“

Pasak Pranciškaus, Gailestingumo jubiliejus yra šventė, į kurią Jėzus kviečia visus, neišskirdamas ir neatmesdamas nė vieno. Šventasis Tėvas laiške paliudijo atskirą dėmesį berniukams ir mergaitėms, augantiems karo, kraštutinio skurdo ir kasdienių sunkumų, atmetimo aplinkybėmis, paragino neprarasti vilties, patikindamas, kad Viešpats svajoja su jais nuveikti didžių dalykų.

Jūsų bičiuliai bendraamžiai gyvenantys mažiau dramatiškomis aplinkybėmis nei jūs jus prisimena ir siekia, kad taika ir teisingumas būtų visiems. Netikėkite dažnai kartojamais neapykantos ir teroro žodžiais; kurkite naujas bičiulystes. Skirkite visą savo laiką rūpindamiesi tais, kurie prašo jūsų pagalbos. Būkite drąsūs ir eikite prieš srovę, būkite Jėzaus bičiuliai, nes jis yra Taikos kunigaikštis, visa jame kalba apie gailestingumą.

Ne visi galėsite atvažiuoti į Romą, tačiau Jubiliejus yra tikrai visiems, todėl jis švenčiamas taip pat jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi kviečiami į šią džiaugsmo šventę. Pasiruošite jai, pasirenkite ne tik kuprines ir vėliavas, bet ypač savo širdis ir protus. Norėčiau pasišaukti kiekvieną iš jūsų, vieną po kito, vardu, taip kaip kasdien daro Jėzus, nes gerai žinote, kad „jūsų vardai įrašyti danguje“ (Lk 10,20). Jūsų vardai išdrožti Dievo Tėvo širdyje, kuri yra Gailestingumo Širdis, kuriai prigimtas atleidimas ir švelnumas.

Viešpats telaimina kiekvieno iš jūsų žingsnius link Šventųjų Gailestingumo durų! Meldžiuosi, kad Šventoji Dvasia jums vadovautų, jus apšviestų ir kad Mergelė Marija, kuri yra visų mūsų Motina, paaugliams, jų šeimoms ir visiems padedantiems augti gerumu ir malone, būtų tikrosios Gailestingumo durys. Kai žengsite pro Šventąsias duris, prisiminkite, kad ryžtatės siekti gyvenimo šventumo, maitindamiesi Evangelija ir Eucharistija, t.y. Gyvenimo Žodžiu ir Duona, kad būtų galima sukurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.