2016-01-13 16:02:00

Ferenc pápa szerdai katekézise az irgalmasságról: Isten lényege hűség az irgalmasságában


Új katekézis sorozat az irgalmasságról a bibliai összefüggésében

Ferenc pápa az újév első katekézisét január 13-án szerdán a VI. Pál teremben tartotta meg és annak kezdetén bejelentette, hogy új katekézis sorozatot kezd az irgalmasságról és bibliai távlatban elemzi Isten irgalmasságát: „Ehhez meg kell hallgatni magát az Istent, mit tanít nekünk a Szava által. Az Ószövetséggel kezdjük, mely előkészít és elvezet bennünket a Jézus Krisztusban adott teljes kinyilatkoztatáshoz, akiben beteljesült módon feltárul az Atya irgalmassága”.

A kihallgatás elején a főbb világnyelveken felolvasták a katekézis bibliai igéjét a Teremtés könyve 34. fejezetéből:  „Az Úr leereszkedett a felhőben, Mózes pedig eléje járult. Az Úr elvonult előtte és ezt mondta: „Jahve, Jahve, irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben. Kegyelmét megtartja ezer nemzedék számára, megbocsátja a vétket, a hibát, a bűnt” (Ter 34, 5-7a).

Irgalmas és könyörülő az Isten, hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben

„A Szentírásban az Úr mint „irgalmas Isten” mutatkozik meg. Ez az az a név, amin keresztül feltárja önmagát, úgymond az arcát és a szívét. Így nevezi meg magát, amikor a Kivonulás könyvében mondja: Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben”. Más szövegekben is megtaláljuk ezt a formulát, kevés változtatásokkal, ám a hangsúly mindig az Isten irgalmasságán és szeretetén nyugszik” – folytatta a pápa.

Isten irgalmas szeretete zsigeri jellegű anyai érzés

„Az Úr irgalmas: ez a szó felidézi azt a gyengédséget, ahogy az anya fordul a gyermekeihez. Ugyanis a Bibliában használt héber kifejezés a zsigerekre illetve az anyaölre utal. Ezáltal egy olyan Isten képét jelzi, aki meghatódik és megilletődik értünk, amiként egy anya ölbe veszi a gyermekét, mert egyedül csak őt akarja szeretni, megvédelmezni és kész arra, hogy mindent megadjon neki, akár önmagát is. Igen ezt a képet sugallja az a bibliai fogalom. Olyan szeretetről van szó, ami „zsigeri jellegű” – hangsúlyozta a pápa.

Az Úr könyörülete mindig kész arra, hogy befogadjon, megértsen és megbocsásson

„Az Úr másik jelzője a könyörületes, abban az értelemben, hogy kegyelmet ad, részvéttel bír és a maga nagyszerűségében a gyenge, a szegény fölé hajlik és mindig kész arra, hogy befogadja, megértse őt és megbocsásson neki. Amilyen a Lukács evangélium példabeszédének az atyja: olyan apa, aki nem zárkózik be a sértettségébe, mert a kisebbik fia elhagyta őt, hanem továbbra is várja őt, akit ő nemzett, és aztán eléje megy, meg sem engedi neki, hogy befejezze a vallomását, mintha kezével befogná a száját, olyan nagy a szeretete és az öröme, hogy visszakapta őt. Utána pedig elmegy, hogy elmondja az idősebb fiának, aki méltatlankodik és nem akar ünnepelni, de az apja éppúgy föléje hajol, kérleli őt, hogy jöjjön haza, meg akarja nyitni neki a szívét a szeretetre, hogy senki ne maradjon kizárva az irgalmasság ünnepéből. Hiszen az irgalmasság ünnep!” - mondta a pápa.

Az Isten hosszan tűrő - az elviselni tudás tágas lélegzetével

„Erről az irgalmas Istenről mondják, hogy hosszan tűrő, mert lassú a haragban, szó szerint értve hosszú lélegzetű, vagyis a nagylelkűség és az elviselni tudás tágas lélegzetével rendelkezik. Az Isten tud várakozni, az ő ideje nem az emberek türelmetlen ideje. Olyan, mint a bölcs földműves, aki tud várni, időt hagy a jó magnak a növekedésre, a konkoly ellenére is (vö Mt 13,24-30).

Az Isten nagy a szeretetben és a hűségben

És végül az Úr kijelenti magáról, hogy nagy a szeretetben és a hűségben. Milyen szép ez a meghatározás Istenről! Minden benne van! Mert Isten nagy és hatalmas, de ez a nagyság és hatalom az irántunk való szeretetre hajlik, akik kicsik és jelentéktelenek vagyunk. Az itt használt szeretet szó az érzelemre, a kegyelemre és a jóságra utal. Nem is egy tévésorozat szeretetére! – tette hozzá  a pápa. Ez a szeretet megteszi az első lépést, nem függ az emberi érdemektől, hanem végtelen ingyenességből ered. Olyan isteni gondoskodás ez, amit semmi nem tud megállítani, még a bűn sem, mert képes túllépni azon, le tudja győzni a rosszat és meg tudja azt bocsátani.

Isten hűsége határtalan

Határtalan hűség, ez Isten Mózesnek kinyilatkoztatott utolsó szava. Isten hűsége soha nem szűnik meg, mert az Úr annak az őrzője, ahogy a zsoltár mondja, nem alszik, hanem állandóan virraszt fölöttünk, hogy az életre segítsen bennünket:

„Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad, nem alszik az, aki őriz téged. Lám, nem alszik, nem pihen, aki őrséget áll Izrael felett…

Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre. Az Úr megőriz jártodban-keltedben, mostantól fogva mindörökké” (Zsolt 121,3-4.7-8).

Ez az irgalmas Isten hűséges az irgalmasságában és Pál egy nagyon szép dolgot mond róla: ha te vele szemben nem vagy hűséges, ő akkor is hűséges marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. A hűség az irgalmasságban, ez valóban az Isten lényege! Ezért az Isten mindig és teljesen megbízható. Szilárd és stabil jelenlét! Ez a bizonyossága a mi hitünknek! És akkor, most az Irgalmasság Jubileumában bízzuk magunkat teljesen rá, és érezzük meg annak az örömét, hogy ez az irgalmas és könyörülő Isten, aki hosszan tűrő, gazdag kegyelemben és hűségben, szeret bennünket – zárta katekézisét a Szentatya.  

Ferenc pápa felhívásában imát kért az isztambuli merénylet áldozataiért

Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás végén a hívek imáját kérte a keddi isztambuli merényletek áldozataiért. „Az irgalmas Úr adjon örök békét az elhunytaknak, vigaszt hozzátartozóiknak, szolidáris kitartást az egész társadalomnak, és térítse meg az erőszakosok szívét”.

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.