2016-01-13 15:14:00

Popiežiaus bendroji audiencija. „Dievo vardas – Gailestingasis“


Trečiadienio rytą Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje susitikęs su beveik aštuoniais tūkstančiais Šventųjų metų piligrimų, popiežius Pranciškus pradėjo naują bendrųjų audiencijų katechezių ciklą apie Dievo gailestingumą.

Šventasis Raštas sako, kad Viešpats yra Gailestingasis Dievas. Tai vardas, kuriuo jis mums prisistato, parodo savo veidą ir širdį. Jis pats, kaip skaitome Išėjimo knygoje, Mozei kalbėjo: „Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“ (34,6). Taip pat ir kitose Šventojo Rašto vietose aptinkame šios formulės variantus. Visais atvejais pabrėžiamas Dievo gailestingumas, iškeliama jo meilė, sakoma, kad jis nepavargdamas viską atleidžia.

Viešpats yra „gailestingas“. Šis žodis primena motinos švelnumą savo vaikui. Biblijoje naudojamas hebrajiškas terminas nurodo į žmogaus kūno vidų, į motinos įsčias. Viešpats mus myli kaip motina, jis paima mus ant rankų, apkabina, saugo ir gina, yra pasiruošęs už mus aukotis.

Viešpats yra „maloningas“. Jis mus apdovanoja savo malone. Būdamas neprilygstamai didis, jis pasilenkia prie silpno vargšo žmogaus, jį priima, jį supranta, jam atleidžia. Jis kaip Evangelijos palyginimo tėvas nepraranda vilties, kad jo jaunėlis sūnus sugrįš. Jis jo laukia, o pamatęs sugrįžtanti, išeina jo pasitikti. Neleidęs jam užbaigti prisipažinimo, jį apkabina ir kelia jam puotą. Dievo gailestingumas yra džiaugsmo šventė, - sakė Pranciškus.

Apie gailestingąjį Dievą taip pat sakoma, kad jis „lėtas pykti“. Tai reiškia, kad skirtingai negu žmonės, Dievas yra kantrus, kad jis yra kaip išmintingas valstietis, kuris leidžia kviečiams ramiai augti, net jei kartu su jais auga ir raugės. Apie Viešpatį taip pat pasakyta, kad jis yra „kupinas gerumo“. Koks nuostabus Dievo apibrėžimas, - sakė Pranciškus. Jame viskas telpa. Dievas yra didis ir visagalis, tačiau nepaisant didybės ir visagalybės jis pasilenkia prie mūsų mažumo ir myli mus silpnus ir bejėgius.

Viešpaties ištikimybė neturi ribų – galiausiai sako Dievas, apsireikšdamas Mozei. „Tavo kojai suklupti jis neleis, – tas, kuris tave globoja, budi, - sako psalmininkas. Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega! Viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta, – jis saugos tavo gyvastį. Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį ir dabar, ir amžinai“ (121,3-4.7-8). Viešpats yra visada ir absoliučiai patikimas. Jo buvimas su mumis tvirtas ir pastovus. Ypač šiais jubiliejaus metais visiškai juo pasitikėkime, džiaukimės meile Viešpaties, kuris yra „gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“.

Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius paminėjo tragišką teroristinį pasikėsinimą, antradienį įvykusį Stambule. „Prieš užbaigiant šį mūsų susitikimą, kuriame kartu mąstėme apie Dievo Gailestingumą, kviečiu jums melstis už vakar Stambule įvykusio pasikėsinimo aukas, - sakė popiežius. Viešpats, Gailestingasis, tesuteikia amžiną atilsį žuvusiems, paguodą jų artimiesiems, solidarų tvirtumą visai visuomenei ir teatverčia smurtautojų širdis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.