2016-01-12 15:34:00

Popiežius Pranciškus: Malda daro stebuklus


Malda daro stebuklus ir neleidžia mūsų širdžiai užkietėti, užmiršti gailestingumą, - sakė popiežius antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Popiežius pasirėmė skaitinio iš Pirmosios Samuelio knygos pavyzdžiu. Jame kalbama apie nelamingą moterį Haną, kuri sielojasi negalėdama susilaukti vaikų ir atėjusi į šventyklą meldžia Viešpatį stebuklo. Kunigas Elis matydamas moters virpančias lūpas, bet negirdėdamas žodžių, pamano, kad Hana apsvaigusi ir ima ją barti. Kunigas pasielgia paviršutiniškai, ją apkaltina nebūtais dalykais nė nepasidomėjęs kaip iš tiesų yra. Jis nežino, kad moters malda bus išklausyta.

Hana meldėsi širdyje. Jos lūpos virpėjo, bet nesigirdėjo balso. Tai tikinčios moters drąsa, - sakė Pranciškus. Ji visą savo skausmą išliejo Viešpačiui; su ašaromis akyse meldė Viešpatį malonės. Daug tokių moterų turime Bažnyčioje. Jos drąsiai meldžia Viešpatį tokių dalykų, kurie, žiūrint iš šalies, atrodo neįmanomi. Prisiminkime šv. Moniką, kuri savo ašaromis išmeldė sūnaus Augustino atsivertimą. Yra daug tokių moterų.

Pasak Pranciškaus, neturėtume smerkti kunigo Elio, kuris puolė kaltinti vargšę moterį, nepasidomėjęs jos skausmu, nes ir mes labai dažnai teisiame žmones nepasivarginę pažiūrėti jiems į širdį, nepaklausę kas juo slegia. Jei mūsų širdyje nėra atjautos kitam žmogui, tuomet sunku mums suprasti jo aimaną, jo visišką atsidavimą Dievo valiai.

Hanos maldą šventykloje popiežius palygino su Jėzaus malda Alyvų darželyje. Jėzaus sielvartas buvo toks didis, kad jį išpylė kruvinas prakaitas. Tačiau jis nesiskundė, nesakė, „išgelbėk mane“, bet sakė „tebūnie tavo valia“. Anos moters ir Jėzaus maldai bendra bruožas – nuolankumas. Mūsų malda dažniausiai pasibaigia tik paprastu prašymu, nesugebame maldauti su ašaromis akyse.

Popiežius paminėjo jam didelį įspūdį padariusių atvejį Argentinoje. Jis matė žmogų, kuris įsitvėręs Buenos Airių Lujan Marijos šventovės tvoros visą naktį meldė pagijimo ligoninėje mirštančiai savo dukrai. Ir jis sulaukė stebuklo: rytą sugrįžęs į ligoninę jis rado savo dukrą pasveikusią.

Malda daro stebuklus. Stebuklų sulaukia taip pat ir tie krikščionys – pasauliečiai, kunigai, vyskupai – kurie buvo paradę gailestingumą. Turime žinoti, kad malda keičia Bažnyčią. Ne mes, ne popiežiai, vyskupai, kunigai ar vienuolės yra Bažnyčios jėga, bet šventieji. Tokie šventieji, kaip ta šiandienos Mišių pirmajame skaitinyje minima moteris, - sakė Pranciškus. Šventieji drįsta tikėti, kad Dievas yra Viešpats, kuris viską gali. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.