2016-01-10 11:00:00

Pranciškus: linkiu, kad sugebėtumėte perduoti didžiausią palikimą - tikėjimą


Sekmadienį, sausio 10 dieną, popiežius Pranciškus aukojo Kristaus Krikšto šventės Mišias. Kaip ir kitais kartais šios iškilmės proga, taip ir šį kartą popiežius pakrikštijo daug mažų vaikų: trylika mergaičių ir trylika berniukų. Tai buvo Vatikano miesto ar Šventojo Sosto institucijose, taip pat Vatikano radijuje, dirbančių tėvų vaikai.

Mišios vyko ne didelėje šv. Petro bazilikoje, bet daug mažesnėje Siksto koplyčioje, dalyvaujant šeimoms, kurių vaikai buvo krikštijami, kartu su krikštatėviais, aukštuose XV amžiaus antrosios pusės iškilusios koplyčios skliautuose aidint kūdikių balsams.

Visiems buvo pristatyti krikštijamųjų vardai, o tėvų buvo paklausta – ko jie prašo per krikštą? „Tikėjimo“, atsakė tėvai. Popiežius taip pat paklausė tėvų ir krikštatėvių, ar jie supranta savo atsakomybę auklėti vaikus tikėjime, kad šie laikydamiesi įsakų išmoktų mylėti Dievą ir artimą taip, kaip Kristus mus išmokė. „Taip“, dar kartą patvirtino tėvai.

Keturiasdešimt dienų po gimimo Jėzus yra nunešamas į šventyklą. Marija ir Juozapas jį nunešė, pristatydami Dievui.  Ir šiandien, per Viešpaties Krikšto šventę jūs, tėvai, atnešate savo vaikus, kad jie gautų krikštą. Kad gautų tai, ko jūs paprašėte (Mišių) pradžioje, kai jums uždaviau pirmąjį klausimą – tikėjimą, - savo homiliją pradėjo popiežius Pranciškus. – „Aš noriu savo vaikui tikėjimo“ ir tokiu būdu tikėjimas  yra perduodamas iš vienos kartos į kitą, tarsi ilga grandinė amžių bėgyje. Praėjus daug metų šie vaikai, berniukai ir mergaitės, stos į jūsų vietą, su kitais vaikais, jūsų anūkais. Ir paprašys to paties, tikėjimo, kuris mums duodamas per krikštą. Tikėjimo, kuris atneša Šventąją Dvasią, šiandien, širdin, sielon, gyveniman jūsų vaikų.  

Tėvai, pasak Šventojo Tėvo, paprašo tikėjimo, o Bažnyčia jų prašo saugoti tikėjimą savo vaikuose. Pats didžiausias palikimas, kurį tėvai gali duoti savo vaikams, yra tikėjimas, brandinamas, auginamas.

To šiandien, džiugią dieną, ir linkiu jums: kad sugebėtumėte auginti šiuos vaikus tikėjime, kad tai būtų didžiausias palikimas, kurį jiems perduosite, - linkėjo Pranciškus ir pridūrė: - jei vaikas verkia, nes alkanas, tai mamoms sakau – duok jam valgyti, čia, visiškai laisvai.

Vėliau buvo sugiedota šventųjų litanija, prašant ir jų užtarimo. Buvo paruošta krikštykla ir Pranciškus pakrikštijo kiekvieną kūdikį, užpildamas kaušeliu vandens, ištardamas „krikštiju tave vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.