2016-01-10 16:36:00

Krikštas – tai mūsų, kaip Dievo vaikų atgimimas


Popiežius sekmadienio vidudienį, Viešpaties Angelo maldos susitikime šv. Petro aikštėje pakvietė pasimelsti už 26 kūdikius, kuriuos tą rytą pakrikštijo ir drauge suteikė ypatingą palaiminimą visiems pastaruoju metu pakrikštytiems vaikučiams, taip pat jaunimui ir suaugusiems, kurie neseniai priėmė įkrikščioninimo sakramentus arba ruošiasi juos priimti. Kristaus malonė visada telydi jus, pasakė Pranciškus. Ir nepamirškite namų darbų, tęsė Šventasis Tėvas primindamas ir pakartodamas uždavinį, kad visi kada nors per šią savaitę pasitikrintų savo Krikšto datą.

Šiandien, per Jėzaus Krikšto šventę prisiminkime savo Krikšto dieną, kalbėjo Pranciškus. Visi mes buvome pakrikštyti, padėkokime už šią dovaną. Savaime suprantama, kad nevisi žino savo Krikšto dienos. Tad leiskite paraginti paklausti savo tėvų, senelių, krikštatėvių, arba nueiti į parapiją pasiteirauti. Labai svarbu žinoti Krikšto datą, nes tai švęstina diena, patikino popiežius. Tai mūsų, kaip Dievo vaikų, atgimimo data. Švęsti šią dieną reiškia patvirtinti mūsų priklausomumą Jėzui, kad gyventume kaip krikščionys, būdami Bažnyčios ir naujos žmonijos, kurioje visi yra broliai, nariais.

Pamąstykime apie orumą į kurį mus iškelia Krikštas! „Žiūrėkite kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai - ir esame (1 Jn 3,1), sako apaštalas Jonas. Šioji nuostabi tikrovė, kad esame Dievo vaikai, reiškia atsakomybę sekti Jėzų, nuolankųjį Tarną, ir atkartoti mumyse tas pačias jo savybes: švelnumą, nuolankumą, jautrumą. Tai nėra lengva, ypač kai aplink mus tiek daug netolerancijos, išdidumo, kietumo. Tačiau su Šventosios Dvasios galia tai yra įmanoma!

Šventoji Dvasia, kurią gavome pirmąjį kartą savo Krikšto dieną, atveria širdį Tiesai, visai Tiesai. Šventoji Dvasia veda mūsų gyvenimus sunkiu, bet džiugiu meilės ir solidarumo keliu link brolių. Šventoji Dvasia mums padovanoja dieviškojo atleidimo švelnumą ir persmelkia mus nenugalima Tėvo gailestingumo galia. Nepamirškime, ragino popiežius Pranciškus, kad Šventoji Dvasia yra gyva ir gyvastinga dalyvė tuose, kurie ją priima, meldžiasi mumyse, pridildo dvasiniu džiaugsmu.

Šventoji Dvasia yra pagrindinė veikėja krikščioniškame Krikšte: ji sudegina ir sunaikina gimtąją nuodėmę, sugražindama krikštytajam dieviškosios malonės grožį, Ji mus išvaduoja iš tamsybių valdžios, t.y. iš nuodėmės ir mus perkelia į šviesos karalystę, t.y. į  meilės, tiesos ir taikos karalystę. Tai - Šviesos karalystė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.