2016-01-10 14:20:00

Adjunk hálát a keresztség ajándékáért! – Ferenc pápa Úrangyala imádsága


A keresztények arra kaptak meghívást, hogy életük minden napján tanúságot tegyenek a keresztségben kapott „új életről” – fejtette ki a Szentatya vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

Vízkereszt utáni vasárnap Jézus megkeresztelkedését ünnepeljük. Emlékezzünk hálával keresztségünkre! - hangzott a pápa buzdítása, majd a Szent Péter téren összegyűlt hívek imáit kérte a délelőtt megkeresztelt 26 újszülöttért.

Jézus az üdvözítő és felszabadító Messiás

A Szentatya beszédében gondolatait a vasárnapi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amely Jézust a Jordán folyó vizében, egy csodálatos isteni kinyilatkoztatás közben mutatja be. Szent Lukács írja: „Történt pedig, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égből: ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem” (Lk 3,21-22).  Ezáltal Jézust az Atya felszenteli és kinyilvánítja, mint az üdvözítő és felszabadító Messiást.

A keresztségben a Szentlélek megszabadít a bűn sötétségétől

Ez az esemény, amelyről mind a négy evangélium tanúskodik, átmenetet jelent: Keresztelő Szent János keresztsége a víz jelképén alapult, míg Jézus a „Szentlélekkel és tűzzel” keresztel meg (Lk 3,16). A keresztény Keresztség szentsége ugyanis a Szentlélek műve: Ő égeti és pusztítja el az eredeti bűnt, visszaadva a megkereszteltnek az isteni kegyelem szépségét. Ő szabadít meg a sötétség, azaz a bűn uralmától és átvisz bennünket a világosság, vagyis a szeretet, az igazság és a béke országába. Ez a fény birodalma.

A keresztségben Isten gyermekeivé válunk

Gondoljunk arra, hogy milyen nagy méltóságra emel bennünket a keresztség szentsége! „Nézzétek, mekkora szeretetet tanusított irántunk az Atya: Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk” (1Jn 3,1) – kiált fel János apostol. Ez a csodálatos valóság, hogy Isten gyermekei vagyunk, azzal a kötelességgel jár, hogy kövessük Jézust, az engedelmes Szolgát, és mi is szelídek, alázatosak és gyöngédek legyünk. Ez nem könnyű, főleg ha intolerancia, kevélység, keménység vesz körül bennünket. A Szentlélek erejével azonban lehetséges!

Ne feledkezzünk el a Szentlélek élő és éltető jelenlétéről!

A Szentlélek, akit keresztségünk napján kapunk meg először, feltárja szívünket a teljes Igazságnak. A Szentlélek életünket a szeretet és a testvéreink iránti szolidaritás elkötelezett, de örömteli útjára irányítja. A Szentlélek az isteni megbocsátás gyöngédségét nyújtja és eláraszt bennünket az Atya irgalmasságának legyőzhetetlen erejével. A Szentlélek élő és éltető jelenléte spirituális örömmel tölti el mindazokat, akik befogadják őt.

Újítsuk meg a keresztségben tett fogadalmainkat!

Ma, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, gondoljunk megkeresztelkedésünk napjára. Adjunk hálát ezért az ajándékért. Egy kérdéssel fordulok hozzátok – tette hozzá rögtönzött szavakkal Ferenc pápa. Ki ismeri közületek keresztségének dátumát? Bizonyára nem mindenki. Tehát arra hívlak benneteket, hogy keressétek meg ezt a dátumot, pl. szüleitekhez, nagyszüleitekhez, keresztszüleitekhez vagy a plébániához fordulva. Nagyon fontos, hogy ismerjük, mert ez megünnepelendő. Ez ugyanis a dátuma újjászületésünknek, mint Isten gyermekei. Erre a hétre tehát az a házi feladatotok, hogy megkeressétek a keresztségetek dátumát. Ennek a napnak a megünneplése azt jelenti, hogy megerősítjük Jézushoz való csatlakozásunkat. Kötelezzük el magunkat, hogy keresztények módjára, az egyház és egy új emberiség tagjaként élünk, amelyben mindenki egymás testvére.

Szűz Mária, Jézus első tanítványa segítsen bennünket, hogy örömmel és apostoli buzgósággal éljük meg keresztségünket, nap, mint nap fogadjuk be a Szentlélek ajándékát, aki révén Isten gyermekeivé váltunk.

A pápa áldása minden újonnan megkereszteltnek

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a római híveket, az Olaszország és a világ különböző részeiről érkezett zarándokokat, majd a következő szavakkal fordult a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez:

„Mint már említettem, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, a hagyományhoz híven számos gyermeket kereszteltem meg. Most szeretném különleges áldásomat küldeni minden gyermeknek, akiket a közelmúltban kereszteltek meg, de a fiataloknak és felnőtteknek is, akik nemrégen részesültek a keresztény beavatás szentségeiben, vagy most készülnek felvételükre. Krisztus kegyelme kísérje őket mindenkor!”

Ferenc pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt és kérte a híveket, hogy ne feledkezzenek el a házi feladatról: megkeresni keresztségük dátumát és arról, hogy imádkozzanak érte.

(vm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nép pedig várakozott, és mindenki tanakodott szívében János felől, vajon nem ő-e a Krisztus. János így szólt mindnyájukhoz: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nép pedig várakozott, és mindenki tanakodott szívében János felől, vajon nem ő-e a Krisztus. János így szólt mindnyájukhoz: ,,Én csak vízzel keresztellek titeket. De jön, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó a saruszíját megoldani. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. 
All the contents on this site are copyrighted ©.