2016-01-09 17:44:00

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė jėzuitų ordino vyresnįjį


Šeštadienį nebuvo viešų popiežiaus Pranciškaus audiencijų, tačiau Šventasis Tėvas nemažai laiko skyrė privačioms audiencijoms. Popiežius priėmė Vyskupų kongregacijos prefektą kardinolą Marc Ouellet, tris vyskupus iš Čilės – šalies episkopato pirmininką, vicepirmininką ir sekretorių, taip pat Italijos Lacijaus regiono pirmininką.

Dar kitoje audiencijoje Šventasis Tėvas priėmė t. Adolfo Nicolas, Jėzaus Draugijos ordino vyresnįjį, kartu su Pranciškonų kapucinų ordino vyresniuoju t. Mauro Johri.

Galima prisiminti, kad pats Pranciškus yra jėzuitas, tad šeštadienio audiencijoje jis susitiko su savo vyresniuoju. 2013 metais, po pirmojo jų susitikimo, t. Nicolas pasakojo, kad Pranciškus jo paprašė su juo elgtis taip pat, kaip su bet kuriuo kitu jėzuitu. Svarbi ir kita aplinkybė: dar 2014 metais t. Nicolas aplinkraščiu jėzuitams pranešė, kad 2016 metų rudenį žada atsistatydinti, o tuo metu sušaukta generalinė jėzuitų kongregacija turės išsirinkti naują vyresnįjį. Balandžio gale t. Nicolas sukaks 80 metų, o jėzuitų ordinui, vienai iš didžiausių vyriškų vienuolinių kongregacijų, jis vadovauja nuo 1998-ųjų. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.