2016-01-09 13:50:00

A kopt ortodox pátriárka karácsonyi üzenete: Isten eljött s vele az örömünk


Karácsony eseménye, Jézus Krisztus megtestesülése az emberek üdvösségére történt. Rendkívüli eseményről van szó, amely révén Krisztusunk választ ad kérdésünkre: „Hogyan okozhatunk örömet másoknak?” – fejtette ki II. Tawadrosz kopt ortodox pátriárka karácsonyi üzenetében. Mint ismeretes, a juliánus naptárt követő egyházak január 7-én ünneplik Jézus születését.

Szigorú biztonsági intézkedések merénylet veszélye miatt

Kairóban Karácsony vigíliáját a legszigorúbb biztonsági intézkedések közepette tartották meg terrortámadások veszélye miatt. A Szent Márk székesegyházban bemutatott szent liturgián részt vett az egyiptomi elnök, Abdel Fattáh esz-Szíszi is. Az államfő a szertartás végén néhány köszöntő szót intézett a pátriárkához, a papsághoz és az egybegyűlt hívekhez – tájékoztat róla az Osservatore Romano c. vatikáni napilap. Az elnök már tavaly is részt vett a kopt Karácsony ünnepi szertartásán. Most beszédében utalt azokra a támadásokra, amelyeket az Egyiptomban jelenlévő egyházak és keresztény közösségek szélsőséges iszlámista csoportok részéről az utóbbi időben elszenvedtek. Bocsánatot kért, hogy elhúzódnak azoknak az istentiszteleti helyeknek a helyreállítási munkálatai, amelyeket a 2013-as augusztusi zavargások során rongáltak meg. Akkor mintegy 50 épületet támadtak meg és dúltak fel a Muzulmán Testvériség bandái és szalafita csoportok.

Karácsony az emberi boldogság megújulása

II. Tawadrosz pátriárka üzenetében hangsúlyozta, hogy Karácsony ünnepe az emberek örömének, boldogságának megújulása. Gondolatai középpontjába állította a napkeleti bölcsek és a pásztorok által betöltött szerepet, ahogy azt az evangéliumi hagyomány bemutatja. A bölcsek távoli országokból érkeztek, követték a csillagot egészen Betlehemig, leborulva imádták az újszülött gyermeket és hódolatuk jeléül ajándékot helyeztek el bölcsője elé. Ez volt utazásuk vége. A másik csoportot a pásztorok képezték, akiknek az angyal vitte el az örömhírt. Elmentek a jászolhoz és megtalálták a kisded Jézust és anyját. Ez volt utazásuk kezdete. A mi örömünk akkor kezdődött, amikor valóság lett a Bibliában idézett név: „Emmanuel, a velünk való Isten”. Amikor Isten eljött közénk, örömünk beteljesedett – mutatott rá a pátriárka, hozzátéve: Krisztus születésének egyik célja éppen abban áll, hogy elhozza az örömet az emberiségnek.

Mária, a napkeleti bölcsek és a pásztorok Karácsony örömének jellegzetes elemei

Melyek ennek az örömnek a jellegzetes elemei? – tette fel a kérdést a kopt pátriárka. Elmélkedésében a következőket emelte ki: Karácsony örömének első tényezője Édesanyánk, Szűz Mária, aki örömet szerzett nekünk tisztaságával. Senki sem tud örömet szerezni másoknak, ha nem tiszta szívű. Jó gyümölcs nem teremhet rossz fán. Egy nép öröme csak igazságos, tiszta lelkű és jámbor emberek révén valósulhat meg.

A második tényezőt a napkeleti bölcsek képviselik, akik látogatásuk és ajándékaik által szereztek nekünk örömöt. Örömöt okoz anyagi vagy erkölcsi ajándékokat nyújtani. A legértékesebb ajándék pedig egy vigasztaló szó, egy mosoly, amelyre mindenki képes. A harmadik tényezőt a pásztorok jelentik, akik virrasztásuk, becsületességük révén hozták el az örömet. A hűséges és becsületes élet mindig örömet okoz az embereknek és Istennek is – hangzott II. Tawadrosz karácsonyi üzenete.

Karácsony ünnepe vezessen el minket arra, hogy örömet szerezzünk testvéreinknek

Jézus Krisztus Megtestesülésének története egyedülálló történés. Krisztus ad választ a kérdésre: hogyan szerezhetek örömet másoknak? A pátriárka arra buzdította üzenete végén a híveket, hogy elmélkedjenek el Karácsony eseményének részleteiről, további szereplőiről és lelkigyakorlatukban azt kutassák, hogyan tudnának örömet okozni testvéreiknek.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.