2016-01-07 13:45:00

Popiežius: Gailestingumo darbai liudija apie mūsų tikėjimą


Ketvirtadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotose Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje vėl dalyvavo kelios dešimtys žmonių. Po Kalėdų švenčių pertraukos vėl buvo sakoma homilija ir joje, komentuodamas skaitinyje iš šv. Jono pirmojo laiško skambėjusį raginimą tikėti ne kiekviena dvasia, bet jas ištirti, įsitikinti ar jos iš Dievo, popiežius kalbėjo apie mūsų pareigą būti budriems, nepasiduoti supasaulėjimui.

„Ištirti dvasias“. Ką tai reiškia? Čia kalbama ne apie kažkokias šmėklas, bet apie tai kas dedasi mano širdyje, kas yra to ką jaučiu šaltinis, iš kur tai ateina, - sakė Pranciškus. „Ištirti dvasias“ – reiškia suprasti ar tai ką aš jaučiu yra iš Dievo, ar iš kitur, iš antikristo. Šv. Jonas paaiškina: „kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo, ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo“. Kriterijus yra Įsikūnijimas. Įvairių dalykų gali būti mano širdyje, taip pat gerų minčių, gerų idėjų. Tačiau jei tos mintys, tie jausmai neveda pas žmogumi tapusį Dievą, neveda pas artimą, pas brolį, jos ne iš Dievo. Dėl to Jonas šioje savo laiško ištraukoje mums sako: „Štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta“.

Galime kurti įvarius sielovados planus, galime išrasti naujus veikimo būdus, tačiau jei neisime Įsikūnijo Dievo Sūnaus keliu, nieko nelaimėsime. Labai dažnai gyvenime sutinkame žmonių, kurie atrodo labai dvasingi, - sakė Pranciškus. Tačiau tikrą dvasingumą atpažįstame ne iš kalbų, bet pagal gailestingumo darbus. Gailestingumo darbais, lankydami ligonius, maitindami alkstančiuosius, rūpindamiesi atstumtaisiais mes išpažįstame tikėjimą į žmogumi tapusį Dievo Sūnų.  Kodėl darbais? Todėl, kad brolio kūnas, tai Kristaus kūnas. Dievas tapo žmogumi norėdamas su mumis susitapatinti. Kenčiantis žmogus tai kenčiantis Kristus.

Melskime Viešpatį, kad padėtų mums suprasti, jog Dievo dvasia mus skatina tarnauti, o pasaulio dvasia veda į egoizmą, užsidarymą. Prašykime malonės suprasti kas dedasi mūsų širdyse, - baigė homiliją popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.