2016-01-07 14:40:00

Az irgalmas cselekedetek alkotják hitünk szívét: Ferenc pápa csütörtöki homíliája


Az Istenbe vetett hitünk magvát, szívét jelentik az irgalmas cselekedetek -  állapította meg homíliájában Ferenc pápa január 7-én, csütörtökön reggel. Ezzel a szentmisével a karácsonyi szünet után újraindultak a reggeli találkozók a Szent Márta-ház kápolnájában a hívekkel, akiknek a pápa szentmisét mutat be. Az első olvasmány Szent János apostol könyvéből (vö. 1Jn 3,22-4,6) arra figyelmeztet minket, hogy őrizkedjünk a világiasságtól és azoktól a szellemektől, amelyek eltávolítanak minket Istentől, aki megtestesült értünk – mondta a szentmisén a pápa.

Maradjatok meg Istenben

Istenben élni a keresztény élete számára olyan, mint a levegővétel. A keresztény Istenben él és hagyja, hogy a Lélek vezesse őt. János apostol ugyanakkor óva int attól, hogy mindenféle léleknek higgyünk. Meg kell vizsgálni a lelkeket, hogy vajon Istentől valók-e. Hogyan vizsgálhatjuk meg őket? Nem fantomokról van szó, inkább arról, hogy meglássuk, mi zajlik a szívünkben, mi áll a történések gyökerében. Ezt jelenti az, hogy megvizsgáljuk: Istentől jön-e vagy az antikrisztustól.

Jól különböztessük meg a lelkünkben zajló dolgokat

A világiasság az a lelkület, amelyik eltávolít minket Isten Lelkétől, aki segít, hogy az Úrban éljünk. Mi alapján tudjuk megkülönböztetni a lelkünkben történő dolgok jó vagy rossz mivoltát? – tette föl a kérdést a pápa. János apostol csak egy szempontot jelöl meg rá: „minden lélek, amely azt vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől való. De minden olyan lélek, amely nem ezt vallja Jézusról, nem Istentől való”.  A kritérium tehát a megtestesülés. Sok dolgot érezhetek magamban, akár jó dolgokat, jó ötleteket is. De ha ezek a jó ötletek, érzések nem visznek el Istenhez, aki testté lett, nem vezetnek el a felebaráthoz, a testvéremhez, akkor nem Istentől valók. Ezért János így kezdi levelének ezt a szakaszát: „Az ő parancsa pedig az, hogy higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást”.

Hitünk középpontjában az irgalmas cselekedetek állnak

Sok lelkipásztori tervet készíthetünk, kitalálhatunk számos új módot arra, hogyan közelítsük meg az embereket, de ha nem járunk Isten Fia útján, aki emberré lett, hogy velünk együtt zarándokoljon, akkor nem vagyunk a jó lélek útján: az antikrisztus, a világiasság, a világi szemlélet útján járunk. Az életben sok emberrel találkozunk, aki spirituálisnak tűnhet: Micsoda lelki ember ő! – mondjuk, de nem beszélünk az irgalmas cselekedetekről. Miért? Hiszen az irgalmasság cselekedetei jelentik konkrétan a megtestesült Istenfiúba vetett és megvallott hitünket: meglátogatni a betegeket, ételt adni az éhezőnek, gondoskodni a kitaszítottakról… Irgalmas cselekedetek: miért? Mert minden testvérünk, akit szeretnünk kell, Krisztus teste. Isten testté lett, hogy azonosuljon velünk. És a szenvedő maga Krisztus, aki szenved – magyarázta a pápa.

Ha a lélek Istentől jön, akkor arra buzdít, hogy másokat szolgáljak

Ne higgyetek minden léleknek, vigyázzatok! Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon valóban Istentől valók-e! A rászoruló felebarátaink, testvéreink iránti szolgálat, akár egy tanács, vagy a másik meghallgatása azt jelzik, hogy a jó lélek útján járunk, vagyis a testté lett isteni Ige útján. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy meglássuk, mi történik a szívünkben, mit szeretünk csinálni, vagyis hogy Isten lelke-e az, amelyik a mások iránti szolgálatra vezérel engem, vagy inkább a világ szellemei vezetnek önmagam körül, bezárkózásom, önzéseim és sok más dolog körül… Kérjük a kegyelmet, hogy megértsük, mi történik szívünkben – fohászkodott végül csütörtök reggeli homíliájában Ferenc pápa.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.