2016-01-06 15:56:00

A pápa vízkereszti Úrangyala imádsága: keressük Jézust, mint a bölcsek


A Vízkereszt ünnepén délelőtt bemutatott szentmisét követően Ferenc pápa az Apostoli Palota ablakából mondta el a déli Mária-imádságot a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel. A mai evangélium a napkeleti bölcsek történetét tárja elénk, akik keletről érkeztek Betlehembe, hogy hódoljanak a Messiás előtt – kezdte az Úrangyala előtt beszédét a Szentatya. Ez a történet Urunk megjelenése ünnepének egyetemes jelleget ad. Ez az egyház dimenziója, amelynek vágya, hogy minden nép találkozhasson Jézussal és megtapasztalja irgalmas szeretetét. Az egyház azt szeretné, hogy megtalálják Jézus irgalmát, szeretetét.

Minden nép találkozhat a Gyermekkel, aki azért született, hogy üdvözítsen mindenkit

Krisztus éppen hogy megszületett, még nem tud beszélni és minden nép – akiket a bölcsek képviselnek – már is találkozhat vele, megismerheti és imádhatja. A bölcsek ezt mondják: „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” (Mt 2,2) Heródes hallotta ezt, ahogy a bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe. Ezek a bölcsek elismert emberek voltak, távoli vallások és különböző kultúrák képviselői. Elindultak Izrael földje felé, hogy imádják a királyt, aki megszületett. Az egyház mindig is az egész emberiség képét látta bennük és Urunk megjelenése, Epifánia ünnepével tiszteletteljesen megmutatja a világ minden embere számára a Gyermeket, aki azért született, hogy üdvözítsen mindenkit.

A pásztorok és bölcsek arra tanítanak minket, hogy az égre tekintsünk

Karácsony éjszakáján Jézus megmutatta magát a pásztoroknak, az alázatos és lebecsült embereknek – egyesek szerint zsiványoknak. Ők voltak az elsők, akik egy kis melegséget hoztak abba a hideg betlehemi barlangba. Most pedig megérkeznek a bölcsek távoli földekről, akiket szintén titokzatos módon magához vonzott a Gyermek. A pásztorok és a bölcsek nagyon különböznek egymástól, de egy dolog összeköti őket: az ég. A betlehemi pásztorok azonnal siettek megnézni Jézust. Nem azért, mert különösen jók voltak, hanem mert virrasztottak az éjszaka során és felemelve tekintetüket az égre, megláttak egy új csillagot, értelmezték a jelet és útra keltek. A pásztorok és a bölcsek megtanítják nekünk: ahhoz, hogy találkozzunk Jézussal, fel kell emelni tekintetünket az égre, nem pedig magunkba roskadni, saját önzésünkbe elmerülni, hanem nyitott szívvel és elmével kell Isten horizontja felé fordulni, aki mindig meglep bennünket. Tudjuk befogadni üzeneteit, valamint készen állva és nagylelkűen válaszolni neki – kérte a pápa.

Nagy vigasz meglátni a csillagot – érezni, hogy nem vagyunk sorsunkra hagyva

Ahogy az Evangélium mondja, a bölcsek „a csillagot meglátva nagyon megörültek” (Mt 2,10). Nekünk is nagy vigaszt jelent meglátni a csillagot, vagyis érezni, hogy van, aki vezessen minket, és nem vagyunk sorsunkra hagyva. A csillag az Evangélium, az Úr Szava, ahogy a zsoltár mondja: „A te igéd lámpás a lábamnak, s ösvényeimnek fényesség (Zsolt 119,105). Ez a fényesség vezet minket Krisztus felé. Az Evangélium meghallgatása nélkül, nem lehet találkozni Vele! – hangsúlyozta Ferenc pápa. A bölcsek a csillagot követve jutottak el arra a helyre, ahol Jézus volt. „Ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte” (Mt 2,11). A bölcsek tapasztalata arra buzdít bennünket, hogy ne elégedjünk meg a középszerűséggel, a „tengődéssel”, hanem keressük a dolgok értelmét, fürkésszük szenvedélyesen az élet nagy misztériumát. Továbbá tapasztalatuk megtanítja nekünk, hogy ne botránkozzunk meg a kicsiségen és a szegénységen, hanem ismerjük fel a nagyságot az alázatosságban és tudjunk térdet hajtani előtte.

Mária segítségével hagyjuk, hogy az Evangélium csillaga vezessen minket a Jézussal való találkozáshoz

Szűz Mária, aki fogadta a bölcseket Betlehemben, segítsen felemelni tekintetünket magunkról és hagyni, hogy az Evangélium csillaga vezessen minket a Jézussal való találkozáshoz és, hogy le tudjunk hajolni imádni Őt. Így tudjuk elvinni másoknak egy fénysugarát és osztozni velük az út örömében – zárta a Szentatya a déli Úrangyala imádság előtt mondott beszédét Vízkereszt ünnepén.

Taps a keleti keresztényeknek!

A Mária-imát követően Ferenc pápa köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat. Először lelki közelségét fejezte ki a keleti keresztény testvéreknek, katolikusoknak és ortodoxoknak, akik január 7-én ünneplik az Úr Karácsonyát. A béke jókívánságát küldte számukra. Az egybegyűlteket pedig arra kérte, hogy tapssal köszöntsék a keleti keresztényeket!

Vízkereszt egyben a Missziós Gyermekek Világnapja is

A Szentatya emlékeztetett rá, hogy Vízkeresztkor tartjuk a Missziós Gyermekek Világnapját. Ez a gyermekek ünnepe, akik imáikkal és áldozataikkal segítik a legrászorulóbb kortársaikat a testvériség és az osztozás misszionáriusaivá és tanúságtevőivé válva.

Ferenc pápa külön köszöntötte a hagyományos római vízkereszti folklór-felvonulás résztvevőit

A pápa szívélyes üdvözlettel fordult a zarándokokhoz, a családokhoz, a plébániai csoportokhoz és társulatokhoz, akik Olaszországból és a különböző országokból érkeztek. Külön köszöntötte azokat, akik minden évben megszervezik a hagyományos történelmi és folklór felvonulást, amely idén a Valle dell’Amaseno területről érkezett. A Szentatya utalt a bölcsek felvonulására, amelyet számos lengyel városban tartanak Vízkeresztkor a családok és egyházi társulatok nagyszámú részvételével. A pápa megemlékezett az olasz betegkísérő egyesület, az Unitalsi és a ferencesek által a római városházán felállított élő betlehemi jászolról, amelybe bevonták a fogyatékkal élőket. Végül Ferenc pápa mindenkinek szép ünnepet kívánt. Kérte, hogy ne feledkezzenek meg imádkozni érte. Jó ebédet és viszontlátásra! – búcsúzott a Szent Péter téren összegyűlt hívektől Vízkeresztkor, amely Olaszországban állami ünnep.

Ferenc pápa is kapott ajándékot a Három királyoktól

A vasárnapi Úrangyala imádságát követően a hagyományos történelmi és folklór felvonulás főszereplői, a Három királyok a Pápai Házban átadták Ferenc pápának ajándékaikat, amelyeket latinai helyi művészek és kézművesek készítettek. Egy Szűz Máriát ábrázoló festményt, egy kézzel szőtt selyem stólát, egy Máriát formázó kerámiát ajándékoztak a Szentatyának.

Viva la Befana – Éljen a jóságos boszorkány

Január 6-án, kedden délelőtt fél 11-kor került sor a Szent Péter tér felé vezető úton a hagyományos történelmi-folklór kosztümös felvonulásra, amelynek célja Epifánia értékeinek megerősítése és továbbadása. A kezdeményezés elnevezése: „Viva la Befana”, vagyis „Éljen a jóságos boszorkány”, amely az olasz hagyományok szerint január 6-án ajándékot hoz a gyermekeknek. A felvonulást 1985-ben indította el az Európai Családok Társulata azzal a célkitűzéssel, hogy újra bevezessék az Epifánia ünnepét, amely néhány éve meg is valósult. A rendezvény által felhívják a családok és az új nemzedékek figyelmét Vízkereszt ünnepének vallási és hagyományos elemeire. Idén a Róma közeli Latina tartományból érkeztek a Három királyok három tevén a felvonulás főszereplőiként Maenza, Roccagorga, Sermoneta e Sonnino települések polgármesterei kíséretében. 1300 történelmi öltözetet viselő személy, közöttük folklór és iskolai csoportok, valamint olimpikonok vonultak végig a Via della Conciliazione úton a Szent Péter tér felé lovasok, zászlópergetők és zenészek kíséretében a szentévből ihletet merítve, az irgalmasság témájához kapcsolódó különböző jeleneteket bemutatva. Az egész világ családjainak képviseletében megismertették területük történelmét, hagyományait, tipikus termékeit.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.