2016-01-05 15:39:00

A pápa Greccióban: fedezzük fel Jézust a kicsinyekben és az alázatosakban


Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy meglássuk a Csillagot, amely elvisz minket Jézushoz – így imádkozott Ferenc pápa január 4-én délután, amikor váratlan látogatást tett a grecciói ferences kegyhelyen. Innen terjedt el az egész világon Szent Ferencnek köszönhetően a betlehemi jászolállítás hagyománya.

Meglepetés mindenki számára

Mindenki számára nagy meglepetést okozott látogatása. Autóval érkezett a Rieti közeli kegyhelyre, de előtte fiatalok egy csoportjával találkozott, akik egy egyházmegyei találkozón vettek részt. „A püspök mesélte, hogy ezekben a karácsonyi napokban jó dolog Greccióba jönni imádkozni, hát eljöttem. Arra azonban nem találok magyarázatot, hogy titeket milyen indokkal vonzott ide” – jegyezte meg tréfásan a pápa.

Isten alázatosságának jele

A fiatalok számára egy rövid elmélkedést tartott Karácsony jeleiről. Az első jelet az angyalok jelentik, akik tájékoztatják a pásztorokat, hogy született egy gyermek, aki jászolban nyugszik. Ez Isten kicsisége, lealacsonyodása, aki kiüresítette magát, hogy eggyé váljon közülünk és előttünk járjon. Egy gyermek kicsisége és szelídsége, Isten alázatossága szemben áll a büszkeséggel, az önelégültséggel és a kevélységgel. Ferenc pápa javasolta, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: Az életem szelíd, alázatos, nem fennhéjázó, nem büszke?

Hagyjuk, hogy a Csillag vezessen minket

Egy másik karácsonyi jel a napkeleti bölcsek Csillaga. Az ég tele van csillagokkal, de a bölcsek egy különlegeset láttak közülük, amely arra ösztönözte őket, hogy hátra hagyjanak mindent és induljanak el az úton, amelyről nem tudták hova vezet. Amikor az életünkben nem találunk egy különleges csillagot, amely arra hív, hogy többet, valami jót tegyünk és elinduljunk egy úton, vagy döntést hozzunk…, akkor valami nem működik. Ilyenkor kérni kell a kegyelmet, hogy felfedezzük a Csillagot, amelyet Isten ma meg akar mutatni nekünk, mert az elvezet Jézushoz – hangsúlyozta a pápa.

Fedezzük fel Jézust a kicsinyekben és a szegényekben

A bölcsek okosak voltak, mert hagyták, hogy a Csillag vezesse őket és megértették, hogy nem Heródes ragyogó palotájához vezette őket. Ferenc pápa végül annak a reményének adott hangot, hogy a fiatalok életét ez a két jel kíséri, amelyek Isten ajándékai. Ne hiányozzon a Csillag és az alázat, hogy felfedezzék Jézust a kicsinyekben, a szegényekben, az alázatosokban és azokban, akiket kiselejteznek a társadalomból és megfosztanak saját életüktől.

A pápa nagy egyszerűsége és a ferences helyek iránt szeretete mutatkozott meg e gesztusaiban

P. Alfredo Silvestri, a grecciói kegyhely őre nyilatkozott a pápalátogatásról a Vatikáni Rádiónak. Éppen a szentélyben tartózkodtak a szerzetesek, amikor meglátták a Szentatyát lefelé jönni a lépcsőn. Megállt a betlehemi jászol barlangja előtt és csendben imádkozott. Ezt követően megtekintette a hálótermet, ahol Szent Ferenc aludt, majd felment Szent Bonaventura hálótermébe. Meglátogatta az első kápolnát, amelyet Szent Ferencnek szenteltek 1228-ban. Végül a templomban megállt egy rövid imára. Nagyon rövid látogatás volt. A téren álló 15-20 embert a pápa köszöntötte és kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Arra a kérdésre, hogy mit érzett Ferenc pápa gesztusait látva a kegyhelyen, a kegyhely őre elmondta: nagy egyszerűségét és a ferences helyek iránt szeretetét látta bennük. 32-33 éve január 2-án II. János Pál látogatott Greccióba.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.