2016-01-04 17:59:00

Šv. Tėvo Pijaus relikvijos bus Romoje


Vienas svarbių ir ko gero nemažai maldininkų sutrauksiančių Gailestingumo jubiliejaus įvykių Romoje bus Dievo gailestingumo apaštalo garsiojo kapucino nuodėmklausio šv. Tėvo Pijaus relikvijų išstatymas viešam pagerbimui Šv. Petro bazilikoje.

Tėvo Pijaus relikvijų, saugomų jam dedikuotoje šventovėje San Giovanni Rotondo miestelyje, pietrytinės Italijos Apulijos regione, kelionė į Romą prasidės vasario 2 d. Prieš keletą metų baigtos statyti didžiulės šventovės kriptoje laikomos relikvijos tos dienos rytą bus iškeltos į viršutinę bažnyčią. Joje vasario 2-osios pavakare bus aukojamos Mišios, kuriomis šventovę prižiūrintys kapucinai ir kiti regiono vienuoliai užbaigs nuo 2014 m. Advento visoje Bažnyčioje minimus Dievui pašvęsto gyvenimo metus.

Vasario 3 d. rytą urna su šv. Tėvo Pijaus relikvijomis iškeliaus į Romą, kurią pasieks tos dienos popietę. Pirmiausiai Tėvo Pijaus relikvijos bus išstatytos gerbimui šv. Lauryno bazilikoje, prie senųjų Campo Verano  kapinių. Tą pačią dieną į Romą bus atvežtos ir kito kapucino šv. Leopoldo relikvijos. Šis vienuolis, pora dešimtmečių vyresnis už Tėvą Pijų, gimęs Juodkalnijoje, beveik visą savo gyvenimą praleido Paduvoje; garsėjo kaip išmintingas ir šventas nuodėmklausys; po mirties buvo paskelbtas šventuoju.

Abiejų šventųjų relikvijos vasario 5 d. bus perkeltos į Švenčiausiojo Išganytojo bažnyčią netoli Vatikano, o iš jos po pietų bus nešamos į Šv. Petro baziliką. Čia maldininkai jas galės lankyti iki vasario 11 d. Šia proga, vasario 6 d. popiežius Pranciškus specialioje audiencijoje priims Tėvo Pijaus maldos grupių narius iš viso pasaulio. Vasario 9 d. popiežius aukos Mišias kartu su iš įvairių šalių į Romą atvyksiančiais kapucinais. Vasario 10-ąją, Pelenų trečiadienį, dviejų šventųjų nuodėmklausių relikvijoms esant Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pranciškus vadovaus tūkstančio Gailestingumo misionierių siuntimo į pasaulį apeigoms.

Vasario 11 d. prie relikvijų Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas arkivysk. Rino Fisichella aukos Mišias, po kurių relikvijos bus išgabentos atgal. Tėvo Pijaus relikvijos, grįždamos į įprastinę jų saugojimo vietą, bus trumpam užvežtos į Pietrelcina miestelį, kuriame Tėvas Pijus gimė 1887 m. Po dviejų dienų relikvijos bus išgabentos į kitą pietinės Italijos miestą – Foggia, kur kapucinų vienuolyne prieš šimtą metų yra gyvenęs Tėvas Pijus. Vasario 14-ąją po pietų relikvijos parvyks į San Giovanni Rotondo, tačiau ne iš karto į savo įprastinę vietą, bet į Tėvo Pijaus įkurtą ligoninę, kurioje bus išstatytos iki vasario 16-osios. Galiausiai tą dieną po pietų relikvijos vėl bus padėtos Tėvui Pijui dedikuotos šventovės kriptoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.