2016-01-04 17:56:00

Pats popiežius kas mėnesį pristatys savo maldos intencijas


Gailestingumo jubiliejaus metais pats popiežius Pranciškus pristatys savo maldos intencijas, kurias kas mėnesį perduoda Maldos apaštalavimo (arba Apaštalavimo malda) judėjimui, o per jį – visiems pasaulio tikintiesiems. Maldos intencijos bus pristatomos trumpose video žiniose, kurias kiekvieno mėnesio pradžioje įrašys Vatikano televizijos centras. Video žiniose popiežius kalbės ispaniškai, o jo žodžiai titruose bus verčiami į kalias pagrindines pasaulio kalbas. Įrašai bus skelbiami Maldos apaštalavimo judėjimo interneto  svetainėse, Šventojo Sosto informacijos portaluose bei socialiniuos tinkluose.

Maldos apaštalavimo judėjimas gimė prieš daugiau kaip pusantro šimto metų Prancūzijoje. Jo pradininkas buvo jėzuitas kun. Francois Xavier Gautrelet. Iš pradžių jis buvo skirtas Prancūzijos Vals pres le Puy jėzuitų kolegijos seminaristams. Tačiau labai greitai ėmė plisti kitose vienuolių bendruomenėse ir parapijose. Netrukus nusistovėjo iki mūsų dienų galiojanti tvarka, kad per šį judėjimą paskelbiamos kiekvieno mėnesio popiežiaus maldos intencijos ir jomis meldžiasi tiek šio judėjimo nariai, tiek kiekvienas prie bendros maldos norintis prisijungti tikintysis pasaulyje. Šiuo metu Maldos apaštalavimo judėjimas turi 45 milijonus narių. Jam ir dabar vadovauja tėvai jėzuitai.

Pirmoji video žinia, kurioje popiežius Pranciškus kalbės apie šią pasaulinę maldos akciją ir pristatys savo intencijas šiam mėnesiui, bus paskelbta sausio 6 d.

Primename, kad ir mes savo laidose kiekvieno mėnesio pradžioje pranešame tam mėnesiui skirtas popiežiaus maldos intencijas. Jos taip pat skelbiamos mūsų interneto portalo komentarų skyriuje, puslapio apačioje. Primename Šventojo Tėvo maldos intencijas šiam mėnesiui: visuotinė – „kad nuoširdus skirtingų religijų žmonių dialogas duotų taikos ir teisingumo vaisius; už evangelizavimą“ – „kad dialogu ir broliška meile, padedant Šventosios Dvasios malonei, būtų įveikta krikščionių nevienybė“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.