2016-01-03 08:33:00

Az ír prímás újévi üzenete: Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk a reményt, Isten soha nem hagy magunkra bennünket


Az ír prímás újévi üzenete: Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk a reményt, Isten soha nem hagy magunkra bennünket

Eamon Martin armaghi érsek, Írország prímása ezzel a buzdítással fordult híveihez újévi üzenetében. Különösen fontos abban hinnünk, hogy Isten segítségével valóban változtathatunk a világon, a háborúk, a szegénység, a hatalommal való visszaélés, a terrorizmus, a mindennapi élet számos küzdelme és nehézsége ellenére.

Remény és béke, hogy legyőzzük az élet sötétségét és viharait

Az újév kezdetén alapvetően fontos, hogy meghallgassuk a remény és a béke szavait az élet sötétsége és viharai közepette. A főpásztor utal az Egyesült Királyságban december óta tomboló Desmond és Frank nevű nagy erejű viharokra, valamint a világ minden részén sújtó erőszakra, háborúkra és üldöztetésekre, amelyek nem kevésbé félelmetesek és pusztítóak.

Legyünk a remény munkásai az Isten iránti közönnyel szemben

A szekularizált világ Karácsonyt követően gyorsan a januári árleszállítások felé fordul, azonban az egyházi liturgia még egy héten át merít az ünnepkör szentírási szakaszaiból és imáiból, nyugalmat, támaszt és vigaszt találva. Arra van szükség, hogy a hívek nyitottak legyenek Krisztus jelenlétének örömére. A Krisztussal való találkozás valóban átalakít, reménnyel tölt el és képessé tesz arra, hogy megváltoztassuk a világot. Krisztus követői ugyanis a keresztény remény munkásai. Az Isten iránti egyre terjedő közönnyel szemben Eamon Martin érsek, ír prímás arra buzdítja a híveket, hogy gyöngéd tapintattal, másokkal is ismertessék meg a Krisztussal való találkozásból fakadó örömet és reményt. E találkozás nyomán nem maradhatunk közömbösek a szegények kiáltásaival, közös otthonunk, a föld kiáltásával szemben.

Írország 2016-ban történetének két fontos centenáriumára emlékezik

Írország prímása emlékeztet rá, hogy 2016-ban az ország két fontos centenáriumot ünnepel: 1916. április 24 és 30 között zajlott a húsvéti felkelés, az ír republikánusok elszakadási törekvése az Egyesült Királyságtól, valamint a Somme-i csata, amelyre 1916 júliusában került sor, az első világháború idején. (Az 1916. július 1 és november 18 között vívott harc volt a nyugati front egyik legvéresebb csatája, amikor a brit és a francia szövetséges csapatok a Somme folyó völgyében megkísérelték a német vonalak áttörését.)

Mind a két esemény mély nyomot hagyott a szigetország történelmén és kultúráján. Az ír helyi egyház reményei szerint a két évforduló jó alkalom arra, hogy megerősítsék az igazságosságba és tartós békébe vetett reményt a felebarát iránti szeretet, az élet iránti tisztelet és a kiengesztelődés keresztény értékeinek összefüggésében.

Az új esztendőt az irgalmasság jegyében éljék meg

A múlt emlékei és a megemlékezések a jövő iránti reményekkel és kívánságokkal együtt erősítsék meg akaratunkat, hogy egymással összhangban és Jézus Krisztusban bízva éljünk. A Ferenc pápa által meghirdetett, 2016. november 20-ig tartó rendkívüli szentévre való tekintettel, Armagh érseke, Írország prímása arra buzdítja a híveket, hogy az újévet az irgalmasság, az elszántság és a remény jegyében éljék meg.

(vm)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.