2016-01-02 17:21:00

Pradėjo galioti Šventojo Sosto ir Palestinos sutartis


Naujųjų metų dieną pradėjo galioti pernai birželio 26-ąją pasirašyta Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės sutartis, kuria buvo apibrėžtas Katalikų Bažnyčios juridinis statusas Palestinoje ir nustatytos bendradarbiavimo normos įvairiose srityse.

Prieš pusę metų Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Paulo Richardo Gallagherio ir Palestinos Užsienio reiklų ministro Riado Maliki Vatikane pasirašyta sutartis pakeitė ir papildė 2000 m. sutartį. Ankstesnėje sutartyje kalbant apie Palestiną nebuvo naudojamas žodis „valstybė“, bet palestiniečių „teritorijos“ arba „savivalda“, o sutartį pasirašęs subjektas buvo Palestinos Išsivadavimo Organizacija. Naujoje sutartyje naudojama juridinė terminologija yra tokia pati kaip kitose Šventojo Sosto sudaromose dvišalės sutartyse su suvereniomis valstybėmis. Šventasis Sostas laikosi pozicijos, kad žydų ir palestiniečių tautos privalo turėti dvi suverenias valstybes, kaip skelbiama jau prieš kelis dešimtmečius priimtose Jungtinių Tautų Organizacijos rezoliucijose. Laikydamasis šios pozicijos, Šventasis Sostas parėmė 2012 m. sprendimą suteikti Palestinai „valstybės stebėtojos“ statusą Jungtinių Tautų Organizacijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.