2016-01-02 16:54:00

Patriarchas Twal. Blogis nėra anoniminė jėga, jis persiskverbia per žmogaus laisvę


Jeruzalės lotynų apeigų patriarchas Fouad Twal sausio 1 dienos šventųjų Mišių homilijoje be kitų dalykų kalbėjo apie Gailestingumo metus, kaip atsaką pasauliui, kuris nužmogėja ir vis labiau suka link barbarybės, prievartos ir priespaudos. Krikščionio uždavinys yra liudyti dievišką Gailestingumą, kartu su geros valios vyrais ir moterimis.

Gailestingumo sėkla yra visose religijose, visi turime ją auginti viešajame ir privačiame gyvenime. Tada sulauksime geresnio pasaulio, kurį valdo teisingumas, taika, švelnumas, meilė ir abipusė pagarba. Kviečiame visus tikinčius, kurie turi kokį nors vaidmenį politiniame, ekonominiame, socialiniame ar šeimyniniame gyvenime, išgyventi gailestingumą, paversti jį kultūra, kuri įsigertų į pasaulį, kuriam priklausome.

Ir dabar prasidedančiais metais, sakė patriarchas, toliau melsimės už taiką mūsų žemėje, kad žydai ir palestiniečiai paliktų prievartos kelią ir eitų taikos keliu. Atėjus laikui Viešpats padės pasiekti taiką ir susitaikymą.

Prasidėjus naujiems metams situacija pasaulyje yra tragiška. Bet neturime leistis būti įveiktiems blogio, bet blogį turime įveikti geru, dosnumu ir atleidimu. Blogis, - tęsė patriarchas Twal, - nėra anonimiška jėga. Blogis persiskverbia per žmogišką laisvę. Blogis visada turi veidą ir vardą: tu vyrų ir moterų, kurie jį pasirinko laisvai ir kuriuos mes pažįstame. Ir jei pažvelgsime dar giliau, blogis galiausiai yra tragiškas atsisakymas išpildyti meilės reikalavimus. Ir priešingai, gėris gimsta iš meilės, parodo save kaip meilę, yra orientuotas į meilę. Tai ypač aišku krikščioniui, kuris žino, kad krikščioniška meilė eina iki pat meilės priešams. „Jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį“, citavo apaštalą Paulių ganytojas.

Gailestingumo metais pirmasis Dievo įsakymas ypač kreipia atsakingai stengtis, kad tautų ir asmenų gyvenimas būtų saugomi. Negalime nesmerkti pasaulį plakančių socialinių ir politinių blogių. Negalime nesmerkti ginklų prekybos. Negalime ignoruoti nekaltųjų žūčių Irake ir Sirijoje, nekreipti dėmesio į grėsmingą situaciją Jėzaus Žemėje, kur taip ir nepavyksta surišti abipusio supratimo siūlo, nutraukto kasdien pasikėsinimais ir kerštu maitinamo konflikto. Ir ką pasakyti apie tragišką terorizmo prievartą, kuri, rodos, visą pasaulį stumia link baimės ir nerimo ateities. Tai tiesa: mes bijome, pasaulis bijo, o mūsų kaupiamos branduolinės bombos neturi jokios naudos.

Labai aiškiai suprasdami tvirtiname, kad prievarta yra nepriimtinas blogis, niekad neišsprendžiantis problemų. (...) Naujais metais toliau meldžiamės už mūsų politinius vadovus, su visais žemės gyventojais dalijamės džiaugsmu ir skausmu, - sakė homilijoje Jeruzalės lotynų apeigų patriarchas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.