2016-01-01 15:31:00

Popiežius: Dievas sėja taiką; mes ją turime auginti


Pirmosios metų dienos vidudienį apie 60 tūkstančių žmonių susirinko į Šv. Petro aikštę kartu su popiežiumi kalbėti tradicinę Viešpaties Angelo maldą. Kreipdamasis į juos, Pranciškus visų pirma palinkėjo laimingų naujųjų metų.

Gražiu papročiu, pradėdami naujus metus vieni kitus sveikiname; vieni kitiems linkime geresnės ateities,- kreipėsi Pranciškus į Šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus. Tai vilties ženklas, kuris mus įkvepia ir kviečia tikėti gyvenimu. Žinome, kad naujaisiais metais ne viskas pasikeis, kad ir rytoj išliks daug vakarykščių problemų. Aš norėčiau į jus kreiptis sveikinimu, paremtu tikra viltimi, apie kurią kalba šios dienos liturgija. Joje girdėjome Viešpaties žodžius, kuriais jis liepė laiminti jo tautą: „Tešviečia tau Viešpats savo veidu... tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave“ (Sk 6,25-26). Ir aš jums linkiu, - sakė popiežius, - kad Viešpats į jus pažvelgtų ir kad jūs džiaugtumėtės, žinodami, jog kiekvieną dieną į jus žvelgia jo gailestingas veidas, šviesesnis už saulę, kad jis jums nuolat šviečia ir niekados nenusileidžia. Kas atranda Dievo veidą, tas pradeda naują gyvenimą. Tėvas myli žmogų. Jis nepavargdamas mus atnaujina, vis pradeda viską nuo pradžių. Koks jis kantrus su mumis! Jie nepavargsta vis iš naujo pradėti kiekvieną kartą kai mes parpuolame.

Vis dėlto, Viešpats nenaudoja burtininko lazdelės ir mums nepažada staigių pokyčių. Jis kantriai ir su meile viską atnaujina iš vidaus. Jis švelniai prašo, kad įsileistume jį į mūsų gyvenimą. Jis yra kaip lietus, kuris sudrėkina žemę, kad ji galėtų duoti derlių. Jis visada meiliai į mus žiūri ir mūsų laukia. Kiekvieną rytą atsikėlę, sakykime: „Šiandien, Viešpatie, šviesk man savo veidu“.

Popiežius Pranciškus taip pat paminėjo sausio 1-ąją minimą Pasaulinę taikos dieną. Šiemet jos tema: „Įveik abejingumą ir laimėk taiką“. Mes turime auginti taiką, kurią Dievas Tėvas sėja pasaulyje. Turime ją ne tik auginti, bet ir laimėti. O tai reiškia, kad reikia kovoti už taiką, kad turi vykti dvasinė kova mūsų širdyje. Taikos priešas yra ne tik karas, bet taip pat abejingumas, galvojimas tik apie save, dėl kurio kaltės atsiranda barjerai, įtarimai, baimė, atsiribojimas. Mus pasiekia labai daug informacijos, bet dažnai  per žinių gausą mes nematome tikrovės, nematome brolio ir sesers, kuriems reikia mūsų pagalbos. Tad pradėdami naujus metus, atverkime širdis, pažadinkime dėmesingumą artimui. Tai kelias, vedantis į taiką.

Tepadeda mums Taikos Karalienė, Dievo Gimdytoja, kurios iškilmę šiandien švenčiame. „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“ (Lk 2,19) – visas viltis ir rūpesčius, dėkingumą ir problemas. Visi gyvenimo įvykiai Marijos širdyje virsdavo malda. Lygiai taip pat ji rūpinasi ir mumis: ji saugo savo širdyje visus mūsų džiaugsmus ir rūpesčius. Visus juos jis sudeda prie Viešpaties kojų. Patikėkime Marijai naujus metus, kad daugėtų taikos ir gailestingumo.

Po kartu su maldininkais kalbėtos Viešpaties Angelo maldos, popiežius Pranciškus padėkojo Italijos prezidentui už naujametinius sveikinimus, taip pat su dėkingumu paminėjo įvairias maldos akcijas, surengtas Pasaulinės taikos dienos proga. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.