2015-12-31 16:24:00

Papa s mališanima, sudionicima kongresa skupine "Pueri Cantores"


Iako se na televiziji o tomu ne govori, Božje je dobro prema čovjeku uvijek na djelu – istaknuo je papa Franjo susrevši se u Dvorani Pavla VI. s oko 6000 sudionika 40. kongresa skupine „Pueri Cantores“. Riječ je o međunarodnoj skupini dječaka i djevojčica koji su prošlih dana razveseljavali crkve u Rimu koncertima posvećenima Jubileju. Papa je mališane potaknuo da više mole, te izrazio divljenje za njihovo lijepo pjevanje.

Sveti Otac je mališanima povjerio da je kao dječak želio biti mesar, a to je bilo samo jedno od brojnih sjećanja, uspomena i prepričanih događaja koji su posljednju Papinu audijenciju u ovoj godini, na kojoj je bio okružen najmanjima, učinili posebnom. Susret je održan upravo onako kako smo vidjeli već više puta - bez papira i unaprijed pripremljenih govora. Djeca su Papi postavljala pitanja koja su se odnosila na velike teme vjere, zatim o beskonačnoj borbi između dobra i zla koju vide, shvaćaju i trpe zbog nje i oni koji imaju malo godina. Papa im je govorio o ružnim stvarima, o ratovima, gladi i nepravdama, ali im je također zajamčio da postoji i dobro, iako se ono ne vidi na televiziji.

Čini se kao da ljudi više vole gledati ružne stvari, a ne one lijepe, velike – primijetio je papa Franjo te istaknuo – Istina, đavao čini svoje, ali i Bog čini svoje, mnogo svetih ljudi! I to ne samo u misijama, nego i u svijetu, na poslu, u obiteljima (…) a to se na televiziji ne vidi. Ako želiš imati rejting, pokaži samo ružne stvari… Uz lijepe stvari ljudi se dosađuju. Ili ne znaju prikazati dobre stvari – napomenuo je Papa.

Kako biti dobar?, bilo je jedno od pitanja na koje je papa Franjo odgovorio: Tražeći pomoć od Jedinoga koji je doista dobar. Valja se – prema Papinim riječima – približiti Gospodinu. Ja molim Gospodina: 'Daj da ne budem veliki grješnik, daj da ne budem jako loš, da nikomu ne činim pakosti, da ne budem ljubomoran i zavidan… Valja tražiti milost da budemo dobri – istaknuo je Papa.

Ograničenje za dobrotu je srdžba. I ja se naljutim, ali ne grizem – kazao je Papa te objasnio da se može dogoditi da se netko naljuti, ali ono što je loše jest neiscrpna mržnja onih koji kao da svakoga jutra – kako je rekao Papa – zube peru octom. Navika ljutnje, vikanja, prekoravanja drugih, to je otrov – istaknuo je Sveti Otac te napomenuo da kada se Isus naljutio to nije dolazilo do njegove duše; ta je ljutnja bila samo zato da ispravi i odmah se potom vraćao mir.

Povjerivši nazočnim mališanima da si je za nadolazeću godinu odredio obvezu češće molitve, Papa je kazao da je biskupova prva zadaća molitva, a nakon toga navještaj Evanđelja. Stoga je dobra nakana za sljedeću godinu 'malo više moliti' – kazao je papa Franjo izražavajući na kraju divljenje njihovu pjevanju, odnosno izražavanju za koje – kako je rekao – nije nikada imao posebnoga dara, ali koji ga je uvijek oduševljavao. 
All the contents on this site are copyrighted ©.