2015-12-30 18:36:00

Popiežius Pranciškus: Kūdikėlio Jėzaus šypsena patvirtina, kad esame mylimi


Paskutinėje šiais metais vykusioje trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius kvietė mokytis nuolankumo iš Kūdikėlio Jėzaus. 

Šiomis Kalėdų dienomis stovime priešais Kūdikėlį Jėzų. Namuose dar daugelis šeimų pastato prakartėles, tęsdami šią gražią tradiciją, siekiančią Pranciškaus Asyžiečio laikus ir palaikančią mūsų širdyse gyvą Dievo tampančio žmogumi slėpinį, kalbėjo Šventasis Tėvas, atkreipdamas dėmesį, kad pamaldumas Kūdikėliui Jėzui labai paplitęs. Daugelis šventųjų jį puoselėjo savo kasdienėse maldose, trokšdami kurti savo gyvenimą pagal Kūdikėlio Jėzaus. Popiežius paminėjo šventąją Teresę iš Lizje, pasirinkusią Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Teresės vardą. Karmelitė, vėliau paskelbta Bažnyčios Mokytoja, gyveno ir liudijo „dvasinę vaikystę“, kuri medituojant Mergelės Marijos mokykloje padeda išmokti Dievo nuolankumo, kuris dėl mūsų tapo mažutėliu. Tai didysis slėpinys: Dievas yra nuolankus! Mes didžiuojamės, esame pilni tuštybės, o esame niekas! Jis, kuris yra didis, yra nuolankus ir tampa kūdikiu. Tai tikrasis slėpinys – Dievas yra nuolankus.

Popiežius kalbėjo apie tai, kaip Dievas tapo kūdikiu per dievišką žmogišką asmenį Kristų, tai ypatingai reikšminga mūsų tikėjimui. Nors mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas yra didžiausia jo atperkančios meilės išraiška, tačiau nepamirškime, kad visas jo žemiškas gyvenimas yra apreiškimas ir mokymas. Kalėdų laikotarpiu prisimename jo vaikystę. Nedaug žinome apie šį tarpsnį, tik kelios nuorodos užsimena apie vardo suteikimą praėjus aštuonioms dienoms po jo gimimo, paaukojimą šventykloje bei Išminčių apsilankymą, po kurio sekė pabėgimas į Egiptą. Vėliau didelis šuolis, ir štai jau dvylikos metų su Marija ir Juozapu Jėzus kaip piligrimai keliauja į  Jeruzalę Velykoms. Taigi nors mažai žinome apie Kūdikėlį Jėzų, galime daug iš jo išmokti, jei žvelgiame į vaikų gyvenimą. Tai geras tėvų ir senelių įprotis – žiūrėti į vaikus, ką jie veikia, sakė popiežius pridurdamas, kad taip visų pirma pastebime, kad vaikai nori mūsų dėmesio. Jie nori būti centre, bet ne todėl, kad jie kažkuo didžiuotųsi, o dėl to, kad jie jaučia poreikį jaustis saugomi. Ir mūsų gyvenimo centre turi būti Jėzus, mes turime žinoti, nors tai ir gali atrodyti paradoksalu, kad privalome jį apsaugoti. Jis nori būti mūsų glėbyje, nori, kad juo rūpintumės, kad jis galėtų žvelgti į mus. Stenkimės, kad Kūdikėlis Jėzus nusišypsotų, kad parodytume savo meilę ir džiaugsmą, jog Jis yra su mumis. Jo šypsena tai meilės ženklas, patvirtinantis, kad esame mylimi.

Vaikai mėgsta žaisti, priminė popiežius, pridurdamas, kad žaisti su vaiku tai reiškia palikti savo logiką ir galvoti kaip jis. Vaikas nori, kad su juo žaistume, įžengtume į jo pasaulį ir taptume patys kaip vaikai. Jei norime, kad jam būtų smagu, turime suprasti kas jam patinka, nebūti egoistais ir neversti daryti vaikų to, kas patinka mums. Jėzaus akivaizdoje esame pakviesti atsisakyti savo pretenzijų į laisvę. Problemos šerdis yra mūsų laisvės reikalavimas. Tačiau kad įgytume tikrąją laisvės formą – pažinti esantįjį priešais mus ir patarnauti jam. Jis, kūdikis, Dievo Sūnus, ateina mūsų išgelbėti, atėjo į mūsų tarpą, kad parodytų Tėvo veidą, pilną meilės ir gailestingumo. Šiomis dienomis ne tik žvelkime į Kūdikėlį Jėzų, bet paimkime į glėbį ir leiskime suteikti mums džiaugsmą ir laisvę, gimstančią iš gailestingos Tėvo meilės.

Popiežius paragino susirinkusius grįžus namo prieiti prie prakartėlės, pabučiuoti Kūdikėlį Jėzų ir ištarti: „Jėzau, noriu būti nuolankus kaip tu, nuolankus kaip Dievas“, ir prašyti Jo šios malonės.

Baigiantis audiencijai popiežius pakvietė visus melstis už nukentėjusius nuo nelaimių, kurios šiomis dienomis supurtė JAV, Didžiąją Britaniją, Pietų Ameriką, ypač Paragvajų, nusinešdamos gyvybes, palikdamos žmones be namų, sukeldamos nuostolius. Popiežius taip pat pasveikino iš įvairių šalių susirinkusius piligrimus, sutvirtinamuosius, drąsindamas juos būti solidarumo misionieriais. Šventasis Tėvas ypač  sveikino jaunimą, ligonius ir jaunavedžius. Prakartėlės ikona, kurią šiomis dienomis kontempliuojame, tepadeda sekti Šventosios Šeimos pavyzdžiu, tikrosios meilės modeliu, - palinkėjo popiežius baigdamas trečiadienio audienciją. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.