2015-12-29 00:00:00

Portalui „vatican.va“ 20 metų


Šiemet per Kalėdas Šventojo Sosto oficialiam interneto portalui vatican.va sukanka 20 metų. Jis pradėjo veikti 1995 m. gruodžio 25 d. ir pirmoji jame paskelbta žinia buvo šv. Jono Pauliaus II kalba prieš iškilmingą kalėdinį palaiminimą „Urbi et orbi“.

Per pastaruosius du dešimtmečius Šventojo Sosto oficialus portalas pastoviai plėtėsi, pateikdamas informaciją ir oficialius tekstus įvairiomis kalbomis, buvo pastoviai papildomas vis toliau į praeitį siekiantis dokumentų archyvas. Kaip sakė Vatikano radijui duotame interviu dabartinis Vatikano interneto tarnybos vadovas mons. Lucio Adrian Ruiz, sprendimas įkurti portalą, kuris skelbtų oficialias žinias apie popiežiaus ir Šventojo Sosto veiklą nebuvo kuo nors ypatingas, bet veikiau tai buvo visiškai suprantamas atsiliepimas į laiko ženklus ir žmonių poreikius.

Žinoma, kalbant apie interneto portalą prieš du dešimtmečius, reikia atsiminti, kad internetas tuo metu buvo dar palyginti nauja priemonė. Bendravimas interneto pagalba dar nebuvo toks visuotinis kaip dabar, socialinių tinklų laikais. Tačiau nuo pat pradžių buvo gerai suvokiamos naujos galimybės ir gana greitai jomis imta naudotis.

Prieš penkis dešimtmečius vykęs Vatikano II Susirinkimas vieną savo dokumentų – dekretą „Inter mirifica“ – skyrė socialinės komunikacijos priemonių teikiamoms galimybes evangelizuoti pasaulį ir tuo pat metu skleisti krikščioniškas vertybes visose plačiose žiniasklaidos sferos. Panašių nuostatų laikomasi ir interneto laikais. Prieš dešimtį metų paskelbtas vienas paskutinių popiežiaus Jono Pauliaus II dokumentų, apaštališkasis laiškas „Sparti pažanga“, buvo skirtas būtent internetui. Jame buvo sakoma, kad naujų komunikacijos priemonių pažanga privalo mobilizuoti Bažnyčios ganytojus, kad jie tinkamai įvertintų ir kuo plačiau naudotų šiandien prieš juos ir prieš visą Bažnyčią atsivėrusius naujus Kristaus skelbimo kanalus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.