2015-12-28 17:33:00

Valensijoje prasidėjo Taizé jaunimo susitikimas


Pirmadienį, gruodžio 28 d., Valensijos mieste, Ispanijoje, prasidėjo trisdešimt aštuntasis naujametinis jaunimo susitikimas, kuriuos kasmet rengia Taizé ekumeninė bendruomenė. Iki sausio 1-osios truksiančiame susitikime dalyvauja apie 30 tūkst. jaunų žmonių iš visos Europos, taip pat apie tris šimtus jaunuolių iš Lietuvos.

Taizé bendruomenės į Valensiją pakviestą jaunimą priėmė vietinės parapijos ir šeimos. Gruodžio 29 - 31 jaunimas melsis kartu su priimančių parapijų bendruomenėmis ir dalyvaus bendruose susitikimuose. Gruodžio 31-ąją bus švenčiama maldos vigilija už taiką pasaulyje. Sausio 1-ąją susitikimas baigsis ryto Mišiomis priimančiose parapijose ir pietumis šeimose.

Kaip kasmet, Taizé naujametinio susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus, patriarchas Baltramiejus, kiti krikščionių lyderiai ir pagrindinių tarptautinių organizacijų vadovai.

Laišką Valensijoje vykstančiam jaunimo susitikimui popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntė jo Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Jis visų pirma atkreipia dėmesį, kad šiam, jau trisdešimt aštuntajam, Taizé bendruomenės surengtam naujametiniam jaunimo susitikimui parinkta Gailestingumo tema ir kad šią temą jaunimas kviečiamas apmąstyti per visus 2016 metus. Taip ir popiežius Pranciškus paskelbdamas neeilinį jubiliejų, gailestingumą iškėlė į visos Bažnyčios dėmesio centrą ir pakvietė visus žmonės apmąstyti Dievo gailestingumą bei dalytis gailestingumu su kitais žmonėms. Kardinolas perduoda jaunimui popiežiaus Pranciškaus linkėjimą, kad šios susitikimo Valensijoje dienos būtų jaunimui proga asmeniškai maldoje ir bendravime su kitais žmonėmis sutikti Kristų ir jo veide atpažinti gailestingojo Tėvo veidą, o susitikimo padrąsintiems ir pasisėmusiems entuziazmo, sugrįžti į savo bendruomenes ir liudyti gailestingumą kiekvienam sutiktam žmogui.

Patriarchas Baltramiejus Valensijoje vykstančio susitikimo dalyviams primena jaunosios karto atsakomybę už taikią pasaulio ateitį. Jai kelia grėsmę karai, terorizmas, o taip pat neatsakingas žemės resursų naudojimas. Patriarchas primena neseniai Paryžiuje vykusią pasaulinę konferenciją klimato kaitos klausimais ir jos metu pasaulio vadovų pasirašytą susitarimą. Pasauliui reikia atsivertimo, kuris yra būtinas, kad galėtume gyventi taikoje su Dievu, su artimu ir su visa kūrinija. Patriarchas linki jaunimui būti naujo sutaikinto pasaulio kūrėjais.

Valensijoje prasidėjusio jaunimo susitikimo dalyviams sveikinimus atsiuntė taip pat anglikonų vadovas Kenterberio arkivyskupas Justin Welby, Ekumeninė Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius Olav Fykse-Tveit, Pasaulinio krikščionių forumo vadovas Larry Miller, Pasaulinės liuteronų federacijos generalinis sekretorius Martin Junge, Pasaulinės baptistų sąjungos vadovas Neville Callam, Pasaulinės evangelikų sąjungos vadovas Wilf Gasser, Jungtinių Tautų organizacijos generalinis sekretorius Ban Ki Moon ir Europos tarybos pirmininkas Donald Tusk. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.