2015-12-28 16:52:00

Sirijoje be žinios dingęs pranciškonas t. Dhiya Azziz


Pranciškonų bendruomenė susirūpinusi dėl Sirijoje dingusio, greičiausiai pagrobto Šventosios Žemės Kustodijos t. Dhiya Azzizo, OFM. Nuo gruodžio 23 dienos vėl nebeturime jokio kokio ryšio su t. Azzizu, Yacoubieh parapijos klebonu, rašo trečiadienį paskelbtame komunikate Šventosios Žemės Kustodija. Kunigas vienuolis keliavo taksi. Su juo važiavo dar du asmenys. Išvyko ryte iš į Latakijos parapijos Kalėdų apeigoms. Buvo begrįžtantis iš Turkijos, kur aplankė savo šeimą, karo pabėgėlius iš Irako islamistų užimto Karakošo, t. Dhiya gimtinės prie Mosulo.

Paskutinis telefoninis ryšys su kunigu buvo gruodžio 23 d., 9 val. ryto. Nuo tada nieko daugiau apie jį nežinoma. Pranciškonas buvo laukiamas Yacoubieh parapijoje gruodžio 23 popietę. Nėra jokių žinių apie kitus keliauninkus. T. Dhiya Azziz jau kartą buvo patekęs į islamistų rankas liepos 15 dieną, tačiau tą kartą 41 metų pranciškonas praspruko ir sėkmingai sugrįžo į laisvę.

Komunikate Šventosios Žemės Kustodija patikino, jog darys viską, kad būtų surastas be žinios dingęs t. Dhiya. Tikėtina, jog vienuolis buvo pagrobtas. Kustodija bando susisiekti su vietiniais, kad sužinotų ką nors daugiau. Komunikate pažymima, kad iki šiol pastangos buvo bergždžios. Padėtis Sirijoje ganėtinai chaotiška, deja, galimybės sužinoti daugiau nepalankios.

Komunikatas baigiamas atviru prašymu melstis už dingusį t. Dhiya, liudyti solidarumą jam ir jo parapijiečiams, kaip ir Kustodijos broliams, Bažnyčios ganytojams ir visiems, iš artimo meilės besiaukojantiems Sirijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.