2015-12-28 17:24:00

Arkivysk. Becciu: Popiežius nori, kad Bažnyčioje būtų daugiau bendrystės


Popiežiaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivysk. Angelo Becciu Vatikano radijui komentuodamas svarbiausius popiežiaus veiklos įvykius besibaigiančiais 2015 m. sakė, kad labiausiai jam atmitint įsirėžęs vaizdas ir ko gero labiausiai charakterizuojantis visus metus, buvo ta scena kai popiežius Pranciškus atidarė Centrinės Afrikos Respublikos sostinės katedros gailestingumo duris. Arkivyskupas sakė, jog didelį įspūdį jam padarė ir tas momentas kai jis pirmą kartą iš popiežiaus lūpų išgirdo apie ketinimą paskelbti neeilinius šventuosius metus. Jo veide mačiau daug džiaugsmo, sakė arkivyskupas. Popiežius labai džiaugėsi, suprasdamas, kad suteikia pasauliui nepaprastą galimybę prisiliesti prie Dievo gailestingumo. Jis nurodė atidaryti daugybę šventųjų durų visame pasaulyje, kad šventųjų metų malonės visiems būtų pasiekiamos. Jam nerūpi Romoje pamatyti milžiniškas maldininkų minias, bet rūpi, kad kuo daugiau žmonių pajustų Dievo gerumą ir gailestingą meilę.

Klausiamas apie pontifikato pradžioje pradėtą ir vis dar vykstančią Romos Kurijos reformą, arkivyskupas Angelo Becciu sakė, kad Pranciškus norėtų tokios Bažnyčios, kurioje būtų labiau suderintas hierarchiškumas ir bendruomeniškumas, kad nuo „tiesos saugojimo“ būtų labiau pereita prie „bendrystės“. O tai reiškia, kad visoms mūsų struktūroms reikia daugiau bendrystės dvasios. Arkivyskupas paminėjo Vyskupų Sinodo pavyzdį. Bendrystė šiuo atveju reiškia galimybę laisvai išsakyti savo nuomonę, o tuo pačiu ir išklausyti kito nuomonę. Bendrystė tai ne tarpusavy kovojančios skirtingos nuomonės, bet įsiklausymas į Šventąją Dvasią, kuri mums vadovauja. Bendrystė taip pat nereiškia autoriteto nebuvimo. Be jo nebūtų įmanoma įvairių indėlių sintezė. Tai nelengva, - sakė arkivyskupas, - tačiau matau, jog siekiama, kad būtų daugiau tokios dvasios.

Kurijos reforma taip pat ir šiais metais buvo ryžtingai tęsiama. Popiežius palaikė gana spartų jos ritmą. Tačiau tuo pat metu jo dėmesys buvo sutelktas ir į kitus svarbius reikalus. Juk, kur bepažvelgtume, visur matome nukrikščionėjusį pasaulį, kurį reikia evangelizuoti. Bažnyčios vertybės atmetamos ir niekas apie jas nenori kalbėti. Ir tai, žinoma, popiežiui kelia didžiulį susirūpinimą. Dar vienas rimtas rūpestis – tai pasaulyje persekiojami krikščionys. Jei mums rūpėtų tik Kurija, reikštų, kad mes pernelyg susitelkę į save pačius. Turime pakelti akis ir matyti mus supantį pasaulį, kuriame reikia skelbti Dievo Žodį, - sakė popiežiaus Valstybės sekretoriaus pavaduotojas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.