2015-12-27 16:44:00

Ferenc pápa Úrangyala imádsága Szent Család vasárnapján: Az egységes családban a gyerekek éretté válnak


A délelőtti szentmisét követően Ferenc pápa a dolgozószobája ablakából imádkozta a déli Úrangyala imádságot és köszöntötte az összegyűlt zarándoksereget. Amikor megjelent az ablakban, kisgyermekek népes csoportja énekkel köszöntötte a Szentatyát, aki megdicsérte őket: „Nézzétek milyen szépen énekelnek ezek a derék gyerekek!”

Jézus, Mária és József, a családi élet sejtje az evangélium hiteles iskolája   

 „A karácsonyi öröm légkörében tartjuk ezen a vasárnapon a Szent Család ünnepét – kezdte beszédét a pápa. Visszagondolok a múlt szeptemberi filadelpfiai találkozóra, és a sok családra, melyekkel  az apostoli útjaim során találkoztam, az egész világ családjaival. Mindegyiket szívből és elismeréssel szeretném köszönteni, különösen a mostani időkben, amikor a családot számos különféle értetlenség és nehézség éri.

A mai evangélium arra hívja a családokat, hogy fogadják be a reménynek a názáreti házból eredő fényét, ahol Jézus gyermekkora örömben bontakozott ki, és aki – ahogy Szent Lukács írja – „növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek színe előtt” (Lk 2,52). Jézus, Mária és József, a családi életnek ez a magja, minden hívő, de különösképpen is a családok számára, az evangélium hiteles iskolája – emelte ki a pápa. Itt megcsodálhatjuk az isteni szándék beteljesülését, mely a családot az élet és a szeretet különleges közösségévé teszi. Itt megértjük, hogy minden keresztény család sejtje arra hivatott, hogy „család-egyház” legyen, hogy felragyogtassa az evangéliumi erényeket és minden jónak a kovásza legyen a társadalomban. A Szent Család tipikus vonásai: az elmélyültség és imádság, a kölcsönös megértés és tisztelet, az áldozatos lelkület, a munka és a szolidaritás.

Az egységes családban a gyerekek éretté válnak az életben

A Szent Család tapasztalatából és példájából minden család értékes jelzést kaphat az életstílus és döntés számára, továbbá erőt és bölcsességet is meríthet a hétköznapok útjához. A Szűzanya és Szent József tanítják, hogy a gyermekeket fogadjuk Isten ajándékaként a születésük és nevelésük során, együttműködve csodálatos módon a Teremtő művével, és hogy adjunk a világnak minden gyermekben egy új mosolyt. Az egységes családban a gyerekek éretté válnak az életben, miközben megélik az ingyenes szeretet, a gyengédség, a kölcsönös tisztelet, a megbocsátás és az öröm jelentőségteljes és hatékony tapasztalatát.    

Az öröm alapján mindig ott van az Isten jelenléte            

Mindenekelőtt az örömnél szeretnék megállni – emelte ki a pápa. Az igazi öröm, melyet a családban tapasztalunk, nem valami esetleges vagy véletlenszerű. A személyek közötti mély harmónia gyümölcse az öröm, mely megízlelteti az együttlét szépségét, hogy kölcsönösen támogassuk egymást az élet útján. De az öröm alapján mindig ott van az Isten jelenléte, az ő befogadó, irgalmas és mindenki iránt türelmes  szeretete. Ha nem nyitja meg a család az ajtót az Isten és szeretetének a jelenléte számára, a család elveszti a harmóniát, az önzés felülkerekedik és kialszik az öröm. Az élet és a hit örömét élő család ellenben folyamatosan továbbadja azt, lesz a föld sója, a világ világossága és kovász az egész társadalom számára. Jézus, Mária és József – kérte a pápa – áldják és védelmezzék a világ összes családját, hogy uralkodjék benne a derűs lelkület és öröm, az igazságosság és a béke, amit Krisztus a születésével hozott el ajándékként az emberiség számára.     

Ima a nehézséggel küzdő kubai migránsokért

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa megemlékezett azokról „a kubai migránsokról, akik nehéz helyzetben vannak Közép-Amerikában, és sokan közülük az emberkereskedelem áldozataivá lettek”. Arra kérte „a térség országait, hogy megújult nagylelkűséggel tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket, hogy azonnali megoldást találjanak erre a humanitárius drámára”.

Végül szeretettel köszöntötte a téren jelenlévő családokat, kérte, hogy az Úr kísérje és segítse őket a kegyelmével a mindennapjaik útján.

(vl)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.