2015-12-24 11:57:00

Betlehemi jászol a vatikáni Szent Márta-házban Szent Ferenc nyomán


A híres dél-olaszországi sziklaváros, Matera festői keretébe illeszkedve idézi föl a születés történetének első megjelenítését, amelyet 1223-ban Greccióban, maga Szent Ferenc készített: így néz ki az a betlehemi jászol, amelyet Ferenc pápa otthonában, a vatikáni Szent Márta-vendégház földszintjén építettek föl Karácsonyra. A jelenet mintegy kimerevíti az időt, azt a pillanatot, amelyben Szent Ferenc és társai saját kezűleg elkészítik a jászlat, fölidézve Jézus születését.

Szent Ferenc és társai a Kisded körül

A szerző, Franco Artese – aki 2012-ben a Szent Péter-téri jászlat is megalkotta – úgy rendezte a jelenetet, hogy a Gyermeket, Máriát és Józsefet Assisi szentjének gondjaira bízta. Minden Szent Ferencről beszél, aki térdepelve tárja ki karját Mária felé, a Szűzanya pedig gyengéden nyújtja neki kicsi fiát. Körülöttük Ferenc néhány társa dicséri a Magasságost, mert megszületett az Üdvözítő. A jelenetet szemlélve átérzik az öröm, a derűs boldogság a minorita hagyomány megteremtőinek arcán, akik világosbarna durva szövésű csuhájukban, lábukon saruval hirdetik a világnak: megszületett a Béke Fejedelme.

Jócselekedetek a lét perifériáin

A Kisjézus felé forduló Ferenc minden olyan ember jelképe, aki kész befogadni Őt és Isten eszközévé akar válni a lét perifériáin. A születés jelenete a materai egyik sziklalakás mellett látható, körülötte sok kis jelenet beszél a jócselekedetekről: Szent Klára egy leprást vesz gondjaiba, egy férfi egy rászorulón segít, egy nő, aki készül világra hozni gyermekét Isten Fia születésének fényében, egy nemes, aki egy idős asszonyt támogat, egy másik nő, aki egy koldusnak adakozik.

Elvinni a világba a szent éjszaka melegét és örömét

A betlehemi jászol szerzőjének szándéka világos: a társadalom utolsói lesznek az elsők, akiknek megnyilvánul az Úr dicsősége, aki azért jön, hogy megszabadítsa az embert a rossztól. A dombok tetejéről a nép lassan ereszkedik alá, hogy az istállóhoz zarándokoljon. Hallották az angyalok énekét, amely kiegészül a szerzetesekével, akik dicsérik az Urat az Üdvözítő születéséért. Az ő küldetésük az, hogy „teofórok” legyenek, elvigyék a világba a szent éjszaka melegét és örömét, amely felmelegíti a világot.

Ez a jászol – amely mellett egy másik születési jelenet is látható a Szent Márta-ház nagytermében – beszédesen szól hozzánk. Üzenete visszatérés a gyökerekhez, Jézus születésének első megjelenítéséhez. Felhívás a békére, a gyengédségre. Kísérlet arra, hogy újra lássuk és átéljük a pásztorok csodálatát, akik elsőként pillanthatták meg a Messiás születését.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.