2015-12-22 11:05:00

Komentár Juraja Vitteka: Pápežov vianočný katalóg


Komentár inšpirovaný tohtoročným predvianočným príhovorom pápeža Františka Rímskej kúrii pripravil otec Juraj Vittek, člen komunity Oratória svätého Filipa Neriho, ktorý pôsobí ako farár-moderátor Farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke:

Veľa adventných kázní upozorňuje na to, ako sa pred Vianocami všetko sústreďuje na obchod, na predaj, kúpu a zisk, na zháňanie darčekov. Listujeme vo vianočných katalógoch, aby sme si prezreli tohtoročné ponuky produktov. Nechcem teraz urobiť klasické adventné zamyslenie nad tým, že by sme sa mali pred Vianocami odpútať od týchto vianočných nákupov. Chcem naopak na jeden vianočný katalóg upozorniť. Je v ňom naozaj pestrá ponuka toho, čo nikde inde nezoženiete. Vlastne naň upozornil včera pápež František pri tradičnom predvianočnom stretnutí s Rímskou kúriou. Ponúkol “katalóg cností”. Stále verný hlavnému symbolu jeho pontifikátu, medicínskemu symbolu lieku a nemocnice, po tom, čo minulý rok hovoril o kuriálnych chorobách, tento rok ponúkol “antibiotiká”. Istý kardinál sa ho totiž minulý rok žartovne spýtal: “Povedzte mi, Svätosť, čo mám teraz robiť? Ísť na spoveď alebo do lekárne?” Pápež teda ponúkol katalóg cností, ktorý na spôsob akrostichu v prvých písmenách jednotlivých cností skrýva slovo miserdicordia, teda milosrdenstvo. Inšpiroval sa veľkým jezuitským misionárom Číny, Matteom Riccim. Svätý Otec je tak verný postoju Cirkvi, ktorý načrtol II. vatikánsky koncil. Cirkev totiž “uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva namiesto používania zbraní prísnosti” a “namiesto deprimujúcich diagnóz” ponúka “súčasnému svetu povzbudzujúce lieky”. Pápež František tento rok pripravil pre svojich spolupracovníkov vianočné balenie, ktoré obsahuje celú paletu cností: misionárskosť a pastoračnosť, spôsobilosť a prezieravosť, duchovnosť a ľudskosť, príkladnosť a vernosť, racionálnosť a láskavosť, dobromyseľnosť a odhodlanie, lásku a pravdu, čestnosť a vyzretosť, zdvorilosť a pokoru, nezištnosť a pozornosť, nebojácnosť a pripravenosť, spoľahlivosť a triezvosť. Podľa neho totiž “milosrdenstvo nie je prchavým pocitom, ale je syntézou Dobrej zvesti, je rozhodnutím toho, kto chce mať zmýšľanie Ježišovho srdca”. V litániách k Božskému srdcu je aj invokácia “Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností”. Ponúkaný vianočný katalóg totiž načiera zo skladu Ježišovho Srdca.

Vianoce sú sviatkom nekonečného Božieho milosrdenstva. Sv. Augustín z Hippa hovorí: „Mohlo byť milosrdenstvo voči nám nešťastníkom väčšie než to, ktoré priviedlo Stvoriteľa neba k zostúpeniu z neba?” Svätý Tomáš Akvinský učí, že milosrdenstvo značí, že Boh dáva človeku dokonalosti, takže odstraňuje jeho chyby a nedostatky. Ježiš sa stáva človekom, aby nás obdaroval dokonalosťami, ktoré nám chýbajú. Na Vianoce sa uskutočnilo to, čo Otcovia Cirkvi nazývali admirabile commercium, tajomná výmena: „Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi.“ Boh si zobral náš hlad, smäd, hriech, ba dokonca smrť, aby nás nasýtil, napojil, urobil svätými a daroval nám život. Svätý Augustín pokračuje v citáte, ktorý použil včera pápež František: „Samotné toto milosrdenstvo priviedlo Pána sveta k tomu, aby sa zaodel prirodzenosťou sluhu, takže hoci bol sám chlebom, pociťoval hlad, hoci bol plným nasýtením, pociťoval smäd, hoci bol mocou, stal sa slabým, hoci bol záchranou stal sa zraneným, hoci bol životom, bol vystavený smrti. A toto všetko preto, aby zasýtil náš hlad, uľavil nám v horúčave, posilnil našu slabosť, zrušil našu neprávosť, roznietil našu lásku“ (Serm. 207,1: PL 38,1042). My Bohu ponúkame - zvlášť pri svätej spovedi - katalóg našich hriechov, náš chorobopis, a on nám ponúka katalóg cností, liek milosrdenstva, zdravotnú kartu našich uzdravení.

O pár dní, 10. januára 2016, sa v bratislavskej Petržalke začne putovanie relikvií svätej Terézie z Lisieux, Učiteľky Cirkvi a najväčšej svätej moderných čias, veľkej učiteľky Božieho milosrdenstva. Toto putovanie bude pokračovať takmer dva týždne po celom Slovensku. Táto svätica naplno zažila tajomnú výmenu Vianoc, o ktorej hovorím. Stalo sa to na Vianoce roku 1886. Mala vtedy 14 rokov. Desať rokov predtým jej zomrela mamička, čo v nej spôsobilo veľké citové zranenie. Dôsledkom toho bola veľmi citovo labilná, trpela vnútornou neistotou a precitlivelosťou. Sama si na to spomína: „Bola som skutočne neznesiteľná pre moju prehnanú citlivosť. ... Bolo treba, aby Boh urobil malý zázrak, ktorý mi dal vyrásť v jedinej chvíli a tento zázrak urobil v nezabudnuteľný deň Vianoc. Ježiš, sladké malé dieťa, zmenil v jednej hodine noc mojej duše na riavy svetla... v tú noc, kedy sa on sám stal slabým a trpiacim z lásky ku mne, ma On urobil silnou a odvážnou, obliekol ma do svojej výzbroje a od tej blaženej noci som začala takpovediac beh obra...“ Terezka opisuje celý zázrak milosti, ktorý sa udial po polnočnej omši u nich doma pod vplyvom svätého prijímania. Počas istej mrzutosti, ktorú jej spôsobil milovaný otecko unavený neskorou hodinou, zakúsila silu milosti, ktorá jej pomohla v jednej chvíli uzdraviť jej precitlivelosť, ktorá by sa inak určite skončila prúdom sĺz. Od toho momentu sa správa ako dospelá žena a ako 15-ročná vstupuje so špeciálnym pápežským povolením do karmelitánskeho rádu. Terezka objavila silu ducha, ktorú stratila vo veku 4 a pol roka a zachovala si ju navždy.

Takáto je tajomná výmena Vianoc! Na Vianoce Božie Milosrdenstvo dáva človeku dokonalosti, ktorých má nedostatok, uzdravuje jeho chyby a nedostatky. Na Vianoce 2015, v Svätom roku milosrdenstva každému z nás Cirkev opäť ponúka bohatú ponuku vianočného katalógu cností, z ktorého si každý môže vybrať tú cnosť, ktorá mu chýba a ktorú práve najviac potrebuje. Ponuka, akú inde nenájdete!
All the contents on this site are copyrighted ©.