2015-12-20 17:13:00

Sekmadienio Vidudienio malda: Kalėdų nuostaba


Sekmadienį popiežius Pranciškus kreipdamasis į susirinkusius piligrimus Šv. Petro aikštėje, kalbėjo apie Mariją, kuriai šio Advento sekmadienio skaitiniuose skiriama ypatinga vieta. Evangelijoje pasakojama, kaip Marija skuba pas Elzbietą, jų susitikimas lydimas nuostabos. Popiežius ragino nepamiršti žodžio „nuostaba“, nes norėdami tinkamai švęsti Kalėdas, esame pakviesti stabtelėti tie nuostabos „vietomis“. Kokie tie momentai, kur galime patirti nuostabą kasdienybėje? Popiežius išskyrė tris, visų pirma tai kitas, kuriame turime atpažinti brolį. Nuo pirmųjų Kalėdų kiekviename veide atsispindi Dievo Vaiko atvaizdas. Ypač kai žvelgiame į vargšų veidus, nes Dievas įžengė į pasaulį kaip vargšas ir būtent jiems pirmiems leido prisiartinti.Kita vieta, kur, jei žvelgsime su tikėjimu, patirsime nuostabą – tai istorija. Dažnai tikime, kad suprantame ją teisingai, tačiau išties rizikuojame perskaityti ją atvirkščiai. Pavyzdžiui, gali atrodyti, kad ją apsprendžia rinkos ekonomika, reguliuojama finansų ir verslo, kurioje dominuoja galingieji. Tačiau, - pabrėžė popiežius, tai Dievas sumaišo kortas, ir Jam patinka tai daryti. Kaip gieda Marija „Magnificat“, Viešpats nuverčia galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Taigi, istorija yra antrasis nuostabos momentas. 

Trečiasis tai Bažnyčia: žvelgiant į ją su tikėjimo nuostaba, ji nelaikoma vien religine institucija, kuri ji yra, tačiau priimama kaip Motina. Ir nors ji turi daugybę dėmių bei raukšlių, joje prasišviečia mylimos ir nuskaistintos Viešpaties nuotakos bruožai.

Bažnyčia, kuri geba atpažinti daugybę ištikimos meilės ženklų, kuriuos Dievas nuolat siunčia. Bažnyčia, kuri kviečia Viešpatį: „Ateik, Viešpatie Jėzau“. Bažnyčia motina, kurios durys atlapotos ir rankos ištiestos, kad visus priimtų. Dar daugiau, Bažnyčia motina, išeinanti pro duris, kad kaip besišypsanti motina ieškotų visų nutolusių ir atvestų juos pas Dievo Gailestingumą. Tai Kalėdų nuostaba!, - kalbėjo popiežius.

Per Kalėdas Dievas mums dovanoja save visą per savo Vienintelį Sūnų, savo džiaugsmą. Ir tik tokia širdis kaip Marijos, nuolankios ir neturtingos Siono dukters, tapusios Aukščiausiojo Sūnaus motina, moka džiaugtis dėl didžios Dievo dovanos. Tepadeda ji mums pajusti nuostabą, per kitą, istoriją ir Bažnyčią, taip ir mes pajusime didžiąją susitikimo su Jėzumi nuostabą, - kalbėjo popiežius, pridurdamas, kad nepajusime nuostabos, nesusitiksime Jėzaus, jei jo nesutiksime kituose, istorijoje ir Bažnyčioje. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.