2015-12-19 00:00:00

Jubiliejus socialiniuose tinkluose. Treji metai komunikacijos Twitter tinkle


Bažnyčios misija yra būti ten, kur yra žmonės. O šiandien žmonės yra virtualioje erdvėje. Tad Bažnyčia, vykdydama savo misiją, turi būti ir ten. (...) Ši erdvė nėra šalta, technologinė erdvė, kaip yra manančių, tačiau karšta vieta, kurioje žmonės išreiškia savo poreikius, troškimus, taip pat ir religinius. (...) Virtuali erdvė nėra vien instrumentas, bet taip pat aplinka, gyvenimo aplinka, kurioje dalijamasi savo patirtimi. Todėl svarbu dalintis gailestingumo patirtimis ir virtualiai. Tikėjimo liudijimas įgyja įvairias išraiškas, taip pat ir virtualią, - interviu Vatikano Radijui sakė jėzuitas Antonio Spadaro, jau daug metų besidomintis interneto ir socialinių tinklų temomis, tiriantis tikėjimo ir virtualios erdvės sąveikas.

Galime prisiminti, kad gruodžio 12 dieną sukako treji metai nuo pirmosios popiežiaus žinutės socialiniame Twitter tinkle. 2012 metų gruodžio 3-iąją buvo sukurtas profilis @Pontifex, kuriuo buvo galima siųsti klausimus popiežiui Benediktui XVI. Po devynių dienų Šventasis Tėvas parašė – „Brangūs draugai, su džiaugsmu prisijungiu prie jūsų per Twitter. Ačiū už jūsų dosnų atsakymą. Laiminu visus iš širdies“. Ši žinutė buvo paskelbta iškart 8 kalbomis. Vis tik reikia pridurti, kad tai nebuvo pirmoji popiežiaus žinutė šiame socialiniame tinkle: 2011 birželio 28-ąją popiežius Benediktas paskelbė žinutę apie news.va žinių portalo darbo pradžią per su šiuo portalu susietą Twitter profilį. Tačiau jei ši pirmoji žinutė išreiškė proginę Šventojo Tėvo paramą ir palaiminimą, tai @Pontifex, priešingai, yra nuolatinis bendravimo kanalas tarp popiežiaus ir didžiulės auditorijos, kuri praėjusio lapkričio 25-ąją dieną viršijo 25 milijonus. Iš tiesų ji dar platesnė, turint galvoje tai, kad žinutės dažnai persiunčiamos savo draugams.

Po Benedikto XVI atsistatydinimo žinutes @Pontifex profilyje rašo Pranciškus. Jo pirmoji žinutė, praėjus keturioms dienoms po jo išrinkimo 2013 kovo 13 dieną, buvo tokia: „Brangūs draugai, jums dėkoju iš širdies ir jūsų prašau toliau melstis už mane. Popiežius Pranciškus“. Buvo klausiančių – ar iš tiesų popiežius pats rašo šias žinutes? Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Claudio Maria Celli patikslino: fiziškai žinutę parašo ar išverčia kitas asmuo, tačiau popiežius pats nusprendžia ką tą dieną nori pasakyti, apie ką tą dieną mąsto, jis padiktuoja tai. Ir iš tiesų, jei palyginsime žinutes ir popiežiaus Pranciškaus darbotvarkę, pamatysime aiškias analogijas. Antai, per Vyskupų Sinodą apie šeimą šiose žinutėse atrasime svarbiausias mintis, popiežiaus pasakytas tomis dienomis, Sinodo salėje ar ryto Mišių homilijoje. Neseniai skaitytojai galėjo sekti mintis ar įspūdžius iš kelionės Afrikoje. O šiuo metu – apie Gailestingumo jubiliejų.

Tame pat minėtame interviu t. Spadaro teigė, jog yra didelis išminties poreikis, mąstymo poreikis, o mąstymas neišvengiamai turi būti išgaląstas – trumpas, nedidelis, bet pajėgus pasiekti gelmę. Ir kartais pakanka tvyto, gerai parašytos tvyto žinutės. Popiežius dažnai kalba trumpomis ir aštriomis frazėmis. Tad tvyto žinutė tampa ne tik pakankama, bet ir tinkama padedant žmonėms, pasinėrusiems į frenetišką gyvenimą, pamąstyti, pagalvoti. Popiežius gali rašyti ir labai išsamiai bei plačiai. Pakanka paskaityti tai, ką (Pranciškus) parašė prieš tapdamas popiežiumi ar arkivyskupu. Bet jis taip pat supranta, kad Evangelijos išmintis išreiškiama ir trumpomis ar paprastomis žinutėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.