2015-12-18 16:41:00

Pranciškus: Mūsų pasaulis per Kalėdas tapo Jėzaus pasauliu


Kuomet popiežius Pranciškus penktadienį Caritas globos centre Romoje atvėrė tų namų Šventąsias duris ir pro jas įžengė, lydimas juose tarnaujančių savanorių ir aptarnaujamų varguolių, Vatikane tuo pat metu buvo įžiebta Kalėdų eglė. Ją popiežiui padovanojo Bavarijos vyriausybė, parinkusi 25 metų aukščio eglę su dviguba viršūne, augusią Ehenfeldo girioje, netoli Hirschau miesto, Bavarijos šiaurės rytuose. Įžiebiant Kalėdų Eglę, pastatytą Šv. Petro aikštėje prie jos centre stovinčio kiek aukštesnio obelisko, Vatikano žandarmerijos orkestras atliko kalėdinę giesmę „O Tannenbaum“. Daug kitų tradicinių kalėdinių giesmių tiek vokiškų, tiek itališkų atliko pamainomis Vatikano žandarmerijos orkestras, Hirschau muzikantų kapela ir Dolomitų alpių regiono choras ‘Cima Tosa’. Taip pat buvo oficialiai pristatyta po Egle pastatyta prakartėlė, kurią šiemet padovanojo ir įrengė bendromis pastangomis Trento savivaldybė ir arkivyskupija iš šiaurės Italijos.

Eglės įžiebimo ceremonijoje dalyvavo oficialios Vatikano, Bavarijos ir Italijos delegacijos, buvo atlikti keturi valstybiniai himnai: Vatikano, Italijos, Vokietijos ir Bavarijos. Kalbas sakė kard. Giuseppe Bertello, Vatikano miesto valstybės gubernatūros prezidentas; Beate Merk, Bavarijos ministrė Europos reikalams ir regioniniams klausimams, Richard Reisinger, Amberg-Sulzbach rajono meras, Kun. Rafael Garcia de la Serrana Villalobos, Vatikano gubernatūros atstovas, Italijos šiaurės rytų atstovai Elena Ceschini, Tesero savivaldybės merė, Tiziano Mellarini, Trento miesto meras ir Trento arkivyskupas Luigi Bressan.

Eglės ir Prakartėlės inauguracijos dalyvius su juos lydinčiomis valstybinėmis delegacijomis popiežius Pranciškus priėmė penktadienio rytą. Šventasis Tėvas visiems dėkojo už dovanas - už eglę ir prakartėlę - ir pridūrė, kad ypatingą džiaugsmą teikia mintis, kad jos padovanotos ne tik Popiežiui, ne tik piligrimams, kurie galės jomis pasigerėti, bet pačiam Viešpačiui Jėzui, nes juk Kalėdos – jo šventė!

Jėzus žemėje apsireiškė ne tik šiaip sau, paskirdamas šiek tiek savo laiko, o atėjo, kad dalytųsi su mumis gyvenimu, kad prisiimtų mūsų troškimus. Jam rūpi mūsų pasaulis, kuris per Kalėdas tapo jo pasauliu. Prakartėlė tai ir primena: Dievas, dėl savo didžio gailestingumo, nužengė pas mus, kad visada pasiliktų su mumis. Popiežius Pranciškus tęsė:

Dievas nemėgsta istorijos galingųjų bergždžių revoliucijų, jis nekeičia situacijų burtininko lazdelės mostelėjimu. Jis pasidaro mažas, tampa kūdikiu, kad meilingai patrauktų mus, paliestų širdį savo nuolankiu gerumu; kad savo neturtingumu sukrėstų visus, kurie skuba susikrauti netikrus šio pasaulio turtus.

Tokia buvo šv. Pranciškaus Asyžiečio, Prakartėlės sumanytojo, intencija. Tame vaizde „pagerbiamas paprastumas, iškeliamas neturtas, pašlovinamas nuolankumas“, pasakė popiežius Pranciškus cituodamas „Fonti Francescane“: kad visi „atmintų kūdikį, gimusį Betliejuje“.

Aš jus kviečiu pabūti prie Prakartėlės, nes tenai kalba Dievo gerumas; tenai galima kontempliuoti Dievo gailestingumą, sakė popiežius, ypač atkreipdamas dėmesį į vieną Trento prakartėlės figūrą, iš kurios, anot popiežiaus, sklinda Kalėdų slėpinys: pavaizduotas asmuo vykdo gerą darbą, paslaugiai prisilenkęs prie gulinčio senuko vargdienio. Jis ne tik žvelgia į Dievą, bet seka jo pavyzdžiu, kaip Dievas gailestingai prisilenkdamas prie vargstančiųjų. Viliuosi, - baigė popiežius, - kad šį vakarą įžiebtos dovanos patrauks daugelio žvilgsnius ir žiūrinčių gyvenime sužadins tikrąją Kalėdų šviesą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.