2015-12-18 18:12:00

Popiežius atidarė gailestingumo duris Caritas prieglaudoje


Popiežius Pranciškus penktadienį atidarė dar vienerias Gailestingumo metų šventąsias duris. Gailestingumo durys atvertos Romos vyskupijos Caritas išlaikomuose benamių nakvynės namuose, įrengtuose centrinės geležinkelio stoties komplekse.

Popiežius Pranciškus penktadienio pavakare nuvyko į nakvynės namus. Susijaudinusių prieglaudos globotinių akivaizdoje atidarė Gailestingumo jubiliejaus simbolika papuoštas duris; pro jas įžengė į erdvią prieglaudos svetainę ir joje aukojo Mišias.

Penktadienį popiežiaus aplankyta prieglauda buvo įkurta prieš tris dešimtmečius, tuometiniam Romos Caritas direktoriui kun. Luigi di Liegro susitarus su Italijos geležinkelių valdyba, leidusia nemokamai naudotis didžiulės Romos centrinės stoties kompleksui priklausančiomis patalpomis. Neseniai buvo baigtas Caritas išlaikomų nakvynės namų remontas. Jie dabar pavadinti prieš 18 metų mirusio kunigo Di Liegro vardu. Kaip aiškino dabartinis Romos Caritas direktorius kun. Enrico Feroci, šiuose namuose įrengtos Gailestingumo durys kitokios negu daugumoje jubiliejaus šventovių. Kas žengia pro jas, susiduria su apleistų, kenčiančių žmonių skausmu. Durys pirmiausia skirtos tiems, kas nori patarnauti prieglaudos globotiniams. Tad ir visuotinius atlaidus gali pelnyti tie, kurie ne tik meldžiasi žengdami pro šias duris, bet ir tarnauja kenčiantiems žmonėms.

Šiandien, atidarydami šias duris, meldžiame dviejų dalykų, - sakė popiežius Pranciškus Caritas nakvynės namuose aukotų Mišių homilijoje. Pirma – kad Viešpats atidarytų kiekvieno iš mūsų širdies duris. Visiems mums to reikia; visi esame nusidėjėliai; visiems mums reikia išgristi Viešpaties žodį. Antra – kad Viešpats padėtų mums suprasti, jog pasitenkinimo savimi kelias, turto kelias, tuštybės kelias, išdidumo kelias neveda į išganymą. Viešpats tepadeda mums suprasti, jog jis mums atleidžia ir parodo mums savo gailestingumą kai mes su meile padedame kenčiantiems ir visuomenės atstumtiems žmonėms. Jėzus yra durys. Jėzus yra gailestingumo durys. Jėzus yra ten, kur yra gerumo ir meilės išsiilgusių žmonių. Viešpats tepadeda ir mums patiems pasijusti atstumtais, tepadeda suprati, kad mes būsime teisiami pagal tai koks buvo mūsų santykis su kenčiančiais žmonėmis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.