2015-12-18 12:29:00

Motina Teresė bus skelbiama šventąja


Ketvirtadienio pavakare buvo paskelbta trumpas komunikatas – pas Šventąjį Tėvą apsilankė kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, ir gavo Pranciškaus leidimą skelbti dekretą, kad pripažintas stebuklas, įvykęs Motinos Teresės iš Kalkutos užtarimu. Tai buvo paskutinis elementas, kurio trūko, kad būtų užbaigta Motinos Teresės kanonizacijos byla. Nors oficiali data bus paskelbta per ateinančią kardinolų konsistoriją, beveik nėra abejonių, kad šventąja Motina Teresė bus skelbiama ateinantį rugsėjo mėnesį.

*

Nors liudijimų apie išgijimus yra šimtai, tai antras oficialiai pripažintas stebuklas, įvykęs Motinos Teresės užtarimu. Abu juos patyrę asmenys yra žinomi.

Pirmasis stebuklas įvyko praėjus metams po Motinos Teresės mirties. Beveik trisdešimties metų moteris, vardu Monika Besra, sunkiai susirgo, jai buvo diagnozuota tuberkuliozė ir tuberkuliozinis meningitas, mėnesiams bėgant jos sveikata smarkiai prastėjo, galiausiai pilvo srityje susiformavo 15 centimetrų ilgio cista, atsirado vėžys. Būtinai reikėjo operacijos, tačiau moteris buvo tokia silpna, kad galėjo jos neištverti ir net nesulaukti.1998 metų rugsėjo 5 dieną, praėjus lygiai metams nuo Motinos Teresės mirties, dvi jos kongregacijos seserys aplankė ligonę, pasimeldė prie jos, patarė jai pasimelsti, nors ji visai nieko nežinojo apie jų fundatorę, padėjo ant jos kūno relikvinį, su Motina Terese susijusį medalikėlį, po to išėjo.

Vėliau pati Monika pasakojo, kad tą dieną, ir maldos metu, staiga pradėjo geriau jaustis, skausmai pradėjo rimti, pajuto lengvumą, o rugsėjo 6 dieną pirmą kartą po kelių mėnesių atsistojo ant kojų. Vėliau atlikti tyrimai parodė, kad liga visiškai dingo, cista visiškai išnyko.

Po kelerių metų, apibendrinus visus žinomus faktus, jos išgijimas buvo pripažintas mediciniškai nepaaiškinamu, o Šventojo Sosto komisija jį pripažino stebuklu, motyvavusiu Motinos Teresės beatifikaciją 2003 metais. Tai svarbi aplinkybė: gydytojai nenustato „stebuklo“, bet tik tai, kad išgijimas mediciniškai nepaaiškinamas, tokio išgijimo neturėtų būti. Kartais medicininis tyrimas gali užtrukti dešimtmečius, kad būtų iš tiesų nustatytas išgijimo tikrumas ir tai, ar jis gali būti paaiškintas mediciniškai. Vėliau jau bažnytinė komisija, įvertinusi ir tokią svarbią detalę, kaip prašymas maldoje, sprendžia ar tai galėjo būti specialus malonės veikimas, kurį ir vadiname „stebuklu“. 

Tačiau reikia pridurti, kad stebuklingas išgijimas nereiškia stebuklingo gyvenimo. Štai, 2007 metais Monika britų žurnalui „Time“ skundėsi, kad jos vyras susirgo, ji turi dirbti laukuose, kad išlaikytų penkių vaikų šeimą ir kritikavo Motinos Teresės seseris už tai, kad jai nepadeda, kaip anksčiau, ekonomiškai. Tačiau pačiu stebuklu moteris neabejoja, priešingai nei kai kurie kritikai, iš principo neigiantys net pačią stebuklo galimybę, tvirtinantys, kad jei Moniką kas išgydė, tai tik vaistai. 

Tad viename 2013 metų interviu indų žurnalo „Outlook“ žurnalistui, asmeniškai ją aplankiusiam jos kaimelyje, Monika Besra dar kartą paprastais žodžiais  papasakojo: „Aš vartojau vaistus daugiau nei dvejus metus ir vis labiau sirgau. Aš pati ir daktarai pradėjome prarasti viltį. Tada vieną vakarą (Motinos Teresės) seserys atėjo prie mano ligoninės lovos, padėjo medalikėlį ant mano pilvo ir meldė Motinos Teresės, kad man būtų geriau. Tą vakarą aš atsimenu kietai užmigusi ir atsibudusi jau jausdamasi lengviau. Staiga supratau, kad nebėra skausmo. Ir mačiau šviesą, kurios negaliu apsakyti. (...) Aš turėjau skrandžio vėžį ir cista kiaušintakyje, kuris turėjo būti operuotas. Aš atsimenu beprotišką skausmą mano pilve, nuolatinį pykinimą, galvos skausmą ir dieglius. Po to vakaro viskas stebuklingai dingo. Ir gydytojai tuo negalėjo patikėti. Ištinimas mano pilve visiškai prapuolė. Testai parodė, kad vėžys ir cista taip pat“. Po šio išgijimo, pridūrė Monika, ji ir šeima atsivertė į krikščionybę iš induizmo. O ką pasakytų tiems, kurie netiki išgijimo stebuklingumu? „Aš tai patyriau pati. Jei jūs netikite, ką aš galiu padaryti?“, atsakė ji žurnalistui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.