2015-12-18 14:14:00

Europarlament odsúdil náhradné materstvo ako útok na dôstojnosť ženy


Štrasburg 18. decembra – Európsky parlament jasne odsúdil tzv. „náhradné materstvo“, označované aj ako „prenájom maternice“. Schválil tak návrh slovenského poslanca Miroslava Mikolášika, aby takáto prax porušujúca najzákladnejšie ľudské práva nemala miesto v európskej legislatíve. V texte Výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete a o politike EÚ v tejto oblasti, odhlasovanom na včerajšom plenárnom zhromaždení, Európsky parlament „odsudzuje prax náhradného materstva, ktorá vážne narúša ľudskú dôstojnosť ženy tým, že s jej telom a jej reprodukčnými schopnosťami sa nakladá ako s tovarom. Usudzuje, že prax náhradného materstva, ktorej dôsledkom je reprodukčné vykorisťovanie a používanie ľudského tela na finančný alebo iný profit, osobitne v prípadoch zraniteľných žien v rozvojových krajinách, je potrebné zakázať a túto otázku riešiť ako urgentnú v nástrojoch pre ochranu ľudských práv.“

Poslanec Mikolášik ako lekár vo svojom úspešnom pozmeňovacom návrhu pripomenul aj medzinárodne garantované právo dieťaťa poznať svojich rodičov a jeho právo na ich starostlivosť. Po prijatí svojho návrhu zároveň vyzdvihol, že Európsky parlament dal jasne najavo, že odmieta porušovanie práv tých najbezbrannejších, ktoré navyše pre nich môže mať trvalé následky, keďže sú hneď v prvých chvíľach života vystavení vážnej psychickej deprivácii.

Včera schválená Výročná správa o ľudských právach a demokracii však obsahuje aj viaceré problematické prvky. Pri hlasovaní prešla napríklad aj požiadavka adresovaná členským štátom zaistiť v oblasti plánovaného rodičovstva tzv. „ľahký prístup k bezpečnému abortu“, ďalej poskytnúť záruky pre zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia „pokiaľ možno prostredníctvom registrovaných partnerstiev alebo manželstiev“. Správa tiež vo veľkej miere argumentuje pojmom „rodová identita“. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.