2015-12-17 17:46:00

Vatikane pristatytas vadovėlis apie žmogaus teises ir skurdą


Gruodžio 17 dieną Vatikano spaudos salėje buvo pristatytas vadovėlis apie tai, ką reikėtų daryti „Kad žmogaus teisės padėtų ekstremaliame skurde gyventiems žmonėms“. Šio vadovėlio išskirtinumas ir privalumas yra tas, kad, viena vertus, jis vadovaujasi Jungtinių Tautų principais apie žmogaus teises ir skurdą, antra vertus, labai realia ir praktine patirtimi tų, kurie patys dirba tarp vargšų. Vadovėlį parengė įvairios nevyriausybinės organizacijos, tarp kurių su pranciškonų ordinu susijusi „Franciscains International“. Šį vadovėlį galima skaityti kaip instrukcijų ar taisyklių rinkinį, pradedant dirbti tarp pačių neturtingiausiųjų, ginant jų žmogaus teises ir mokant juos pačius ginti.

Kai šiame kontekste kalbama apie skurdą, tai nėra ta situacija, kurią galima paaiškinti asmenų tingumu ar apsileidimu, bet įvairių veiksnių suma ir pasekmė, kuri tarsi įkalina asmenis ar bendruomenes skurdo kalėjime, iš kurio labai sunku išeiti, nors ir būtų labai stengiamasi: pakanka pagalvoti apie karo situacijas arba vergovei prilygstantį išnaudojimą darbe.

Štai keli patarimai, pradedant dirbti tarp vargšų. Pirmas žingsnis yra nusipelnyti žmonių, kurie dažniausiai būna valdžios visiškai ignoruojami ar apgauti, pasitikėjimą: stengtis suprasti žmonių požiūrį, užmegzti ryšį su jų lyderiais, prisistatyti, investuoti laiko paprasčiausiems pokalbiams su žmonėmis, išklausyti juos, nepamirštant pasiteirauti apie jų viltis, vengti vienos nuomonės ar perspektyvos primetimo.

Antra, reikia suprasti bendruomenės dinamiką ir santykius. Tam reikia stebėti, kas pasakoma žodžiu ir kas nepasakoma, sugalvoti, kaip saugiai pasiekti tuos, kurie patiria bendruomenės diskriminaciją.

Trečia, daug dėmesio reikia skirti rizikai: kas suinteresuotas išlaikyti esamą situaciją, kas grasina skurde gyvenantiems? Politikai, žemės savininkai, įvairaus pobūdžio kriminalinės gaujos, pigia darbo jėga ir resursų išnaudojimu suinteresuoti verslininkai? Kokia jų galia, ką jie gali padaryti, ar jie kontroliuoja policiją? Kokios yra žmonių silpnosios vietos, ar jie pajėgūs atsispirti rizikai, ar jų padėtis netaps dar blogesne? Kalbėtis, numatyti, pasiruošti netikėtumams, parengti saugias vietas, informuoti suinteresuotas puses, būti aiškiems, saugoti jautrią informaciją, vardijami patarimai vadovėlyje. 

Po šio pirmojo etapo reikia padėti vargšams įgyti autonomiją, galią lemti savo pačių likimą. Vadovėlyje vėl išvardijama visa eilė patarimų ir taisyklių, kaip tai pasiekti: nuo informacijos surinkimo, žmonių subūrimo iki sąjungų kūrimo ir sąjungininkų ieškojimo. Panašiai aptariami kiti pagrindiniai tikslai, dirbant tarp skurde gyvenančių asmenų ir bendruomenių: kaip kurti saugią aplinką, kaip kurti sveikatos apsaugą, kaip padėti šeimoms, kaip kovoti prieš badmiriavimą, kaip užtikrinti apsaugą darbe, kaip šviesti ir ugdyti, kaip dirbti su verslo pasauliu.

Vatikano spaudos salėje kalbėjęs vyskupas pranciškonas iš Brazilijos Bernardo Johannes Bahlmann konkrečiais pavyzdžiais iliustravo vadovėlio gaires. Jo Obidos vyskupijos teritorija prilygsta pusei Italijos. Šioje teritorijoje gyvena per 300 000 žmonių, septyniuose miestuose, nuo 7000 iki 70 000 gyventojų, ir maždaug 600 gyvenviečių ar kaimelių. Viena iš didžiųjų problemų yra beatodairiškas miškų kirtimas, kenkiant tiek čiabuviams, tiek pasaulinei ekosistemai, žinant Amazonės miškų svarbą. Ne paslaptis, kad apie pusė medienos nelegaliai išvežama ir parduodama Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Pasipriešinti bandantiems aktyvistams gresia mirtis. Ką daryti? Bažnyčios institucijų ir sielovados darbuotojų tinklas yra aplinkybė, kuri leidžia vykdyti iniciatyvas, kurios padeda vietinėms bendruomenėms sąmoningėti, suprasti problemą ir suprasti, kad jie gali vienytis. Bet to nepakanka: vyskupija remia miškų atsodinimo programas ir alternatyvų ieškojimą, kuris leistų žmonėms išgyvent nekertant miško. Vyskupija dalyvauja dar dviejuose dideliuose projektuose, susijusiose su skurdu ir žmogaus teisėmis: vienas yra skirtas moterims, ypač kaimiškose vietovėse, antras, žmonių sveikatai, ypač sunkiai pasiekiamose vietose. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.