2015-12-17 17:19:00

Popiežius priėmė keturis naujus ambasadorius


Ketvirtadienio rytą keturių šalių – Bahreino, Gvinėjos, Indijos ir Latvijos - ambasadoriai prie Šventojo Sosto įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Visi keturi nauji ambasadoriai Romoje nereziduoja, tai yra, atstovaudami savo šalims prie Šventojo Sosto, tuo pat metu eina ir kitas pareigas.

Naujoji Latvijos ambasadorė Veronika Erte šiuo metu taip pat yra Latvijos Užsienio reikalų ministerijos Protokolo tarnybos vadovė.

Sveikindamas misiją Vatikane pradedančius keturių šalių ambasadorius, popiežius Pranciškus paminėjo prieš porą dienų paskelbtą savo žinią sausio 1-ąją minimai Pasaulinei taikos dienai „Įveik abejingumą, laimėk taiką“.

Abejingumas Dievui, abejingumas artimui ir abejingumas gamtai susiję tarpusavio priklausomybės ryšiais, - sakė popiežius, - tad jei norime įveikti abejingumą, reikia priešintis visoms jo formoms. Abejingumui reikia priešpastatyti naują humanizmą, kuriame būtų teisingai subalansuoti žmogaus santykiai su kitais žmonėmis ir su kūrinija. Jei norime įveikti abejingumą ir laimėti taiką, reikalingas suderintas veikimas politikos, visuomenės gyvenimo, kultūros ir švietimo plotmėse.

Popiežiaus kalboje paminėtos labai rimtos problemos, su kuriomis žmonija susidūrė besibaigiančiais metais – teroristų išpuoliai, karai. Antra vertus, matome ir žmonių sąžinėse bręstančią nesmurtingą, dvasinę ir moralinę reakciją į pastarąsias smurto apraiškas. Katalikų Bažnyčia, vykdydama savo misiją, pradėjo švęsti Gailestingumo jubiliejų, kuriuo siekia kuo labiau paskleisti po pasaulį atleidimo ir susitaikinimo dvasią. Švęsdama Jubiliejų Bažnyčia taip pat kreipiasi į pasaulio valstybių vadovus ir ragina juos padėti žmonėms, neturintiems darbo, žemės, pastogės. Šventasis Sostas nori šiomis temomis užmegzti pagarbų dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą su jūsų atstovaujamomis valstybėmis, - sakė Pranciškus ambasadoriams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.