2015-12-17 17:15:00

Italijos Katalikų akcijos vaikai pasveikino popiežių


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Italijos Katalikų akcijos vaikais. Kaip kasmet prieš Kalėdas, pasveikinti popiežiaus į Vatikaną atvyko kelios dešimtys vaikų. Šiemetinis tradicinis prieškalėdinis susitikimas sutapo su popiežiaus gimimo diena. Kaip tik šį ketvirtadienį, gruodžio 17 d. popiežiui Pranciškus sukako 79 metai.

Brangūs vaikai, man visada malonu su jumis susitikti šia ypatinga proga, kai jau beveik priartėjo Šventosios Kalėdos, sakė popiežius, dėkodamas už kalėdinius ir gimtadienio sveikinimus bei už tortą, kurį vaikai atnešė jam dovanų.

Susitikimo metu sakytoje kalboje popiežius pagyrė ir suaugusius Katalikų akcijos narius už vaikams skirtas ugdymo programas, už vaikų dėmesingumo kitam žmogui, ypač kenčiančiam, nuskriaustam skatinimą. Popiežius atskirai paminėjo ugdymo programą „Kelionė link Tavęs“. Ką gi iš tiesų reiškia keliauti link Viešpaties? Tai reiškia, visada rinktis ne blogio, bet gėrio kelią. Visada rinktis ne kerštą, bet atleidimą. Visada rinktis ne egoizmą ir priešiškumą, bet susitaikinimą ir solidarumą.

Susitikimas baigėsi popiežiaus suteiktu apaštališkuoju palaiminimu ir prieš tai visų kartu sukalbėta „Sveika, Marija“ malda. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.