2015-12-17 15:28:00

A pápa beszéde Guinea, Lettország, India és Bahrein új szentszéki nagyköveteihez


A Szentatya csütörtökön délelőtt közös beszédet intézett a négy ország új szentszéki nagyköveteihez, szeretettel köszöntötte őket és az általuk képviselt népeknek Isten kegyelmét kérte ahhoz, hogy békében és jólétben élhessenek. A négy nagykövet közül három nő, nevezetesen Fatoumata Balde, Guineát képviseli,  Veronica Erte Lettországot, míg Indiát Smita Purushottam. Mind a három hivatásos diplomata ötven év alatti, a lett Veronica Erte Magyarországon képviselte hazáját 2009 és 2012 között. A Bahreini királyság nagykövete Muhammad Adul Ghaffar, 69 éves karrier diplomata, 2015 óta párizsi nagykövet, ott van székhelye is.

A konfliktusok és terrorizmus szaporodásával szemben a világon növekszik az erőszakmentesség eszméje, mely támogatásra szorul a béke munkálása érdekében – mondta Ferenc pápa a négy új szentszéki nagykövetnek, akik most mutatták be kormányaik megbízólevelét.

Az erőszakkal szemben új lelkiismeret van érlelődőben  

A végéhez közeledő évben sajnálatos módon megsokszorozódtak a konfliktusok és az erőszakos cselekmények, de van egy jó hír is. „Ez a helyzet a lelkiismeretekben egyre több erőszakmentes, sőt spirituális és morális reakciót váltott ki. Ez az, amit mi akarunk, és amit éltetnünk kell a rendelkezésünkre álló eszközökkel és mindenkinek sajátos felelőssége szerint” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Embertársaink és a környezet kölcsönös kapcsolata

 A katolikus egyház a maga területén azért fáradozik, hogy elterjessze a világon a megbocsátás és a megbékélés szellemét. Ezt teszi most különösképpen az Irgalmasság  Jubileuma alkalmával. Konkrétan arról van szó, hogy legyőzzük a közöny globalizációját, mely sajnos korunk egyik negatív irányzata. Szükséges ezért az együttműködés, hogy a világban kibontakozhasson a szolidaritás kultúrája. Ennek a növekvő közönynek egyik fő oka az egyensúlytalan humanizmus, melyben az ember elfoglalta Isten helyét és így a különböző bálványok áldozata lett. A rendkívül súlyos ökológiai válság is ebből az egyensúlyát elveszítő antropológiából fakad. Az Isten, az embertársak és a természet iránti közöny összefügg egymással és egymást csak erősíti. Fontos ezért egy megújult humanizmus, mely visszahelyezi az embert a Teremtővel, a többiekkel és a teremtéssel megvalósuló helyes kapcsolatába.

Védelmezzük a gyöngébbeket

Ferenc pápa szerint az említett kihívásokban döntő szerepet játszanak a média eszközök, melyek manapság rendkívüli mértékben befolyásolják a személyes és társadalmi magatartásformákat. Továbbra is az egyik legfontosabb feladat az iskolákba történő invesztálás állandó kapcsolatban a családokkal és a társadalmi környezettel, keresve az együttműködést az oktatás-nevelés megerősítésére, mivel ez rendkívül meggyöngült különböző országokban. A pápa konkrét gesztusokat kért az elesettek számára, mint a migránsok, foglyok, munkanélküliek és a betegek. „A most zajló jubileumi évben sürgető felhívást intézek az államok felelőseihez, hogy konkrét tettekkel segítsék azokat a testvéreinket, akik munka, föld és hajlék nélkül maradtak.”

Vallásszabadság

A négy nagykövethez intézett beszédében a pápa végül köszöntését küldte Guinea, Lettország, India és Bahrein katolikusainak arra kérve őket, hogy lojálisan működjenek együtt honfitársaikkal az egész társadalom közös java érdekében. Hozzátette még azt is, hogy ezt a küldetésüket annál inkább képesek lesznek betölteni, minél inkább elismerik teljes vallásszabadságukat.

 (ik)
All the contents on this site are copyrighted ©.