2015-12-16 17:29:00

Popiežiaus 79 gimtadienis. Dievo Motina teužtaria Pranciškų


Ketvirtadienį, gruodžio 17 dieną, popiežiui Pranciškui sukanka 79-eri. Sveikindamas iš Argentinos kilusį popiežių sukakties proga, kardinolas Santos Abril palinkėjo Mergelės Marijos globos. Dievo Motina teužtaria jai pamaldų Romos vyskupą Pranciškų, kad jis galėtų ramiai atlikti visa, ką nori Bažnyčiai reformuoti. Tik reformuota Bažnyčia galės padėti žmonijai, pridūrė Popiežiškosios Maria Maggiore bazilikos arkikunigas Santos Abril y Castelló.

Popiežių su gimtadieniu jau trečiadienį bendrojoje audiencijoje sveikino maldininkų grupės. Viena į audienciją atėjusi moteris Pranciškui padovanojo gimtadienio tortą. Kiti sugiedojo itališkai „Tanti auguri“ (Nuoširdūs sveikinimai). Popiežių šiomis dienomis sveikina iš viso pasaulio. Ir mes prisidedame linkėdami „Ilgiausių metų, Šventasis Tėve!“.

Buenos Airėse 1936 metais gimęs Jorge Mario Bergoglio prieš keletą dienų aukodamas iškilmingas Mišias Gvadalupės Marijos garbei prisiminė savo tėvus Regina Maria Savori ir Mario Jose Francisco Bergoglio. Popiežius pasakė, kad kaip tik gruodžio 12 dieną, Gvadalupės liturginės šventės dieną, sukakto jo tėvelių santuokos aštuoniasdešimtmetis. Popiežius per Visuotinę maldą paprašė Mišių dalyvių melsti už jo tėvus.

Popiežiaus tėvai, abu migrantai iš šiaurės Italijos, susipažino Argentinos sotinėje, saleziečių Šv. Antano parapijos oratorijoje. Popiežiaus tėvas Mario Jose Francisco Bergoglio dirbo Argentinos geležinkeliuose, o motina Regina Maria augino penkis vaikus.

Birželio mėnesį lankydamasis Turine popiežius Pranciškus susitiko su šiaurės Italijoje gyvenančiais artimaisiais. Užėjęs į Turino šv. Teresės bažnyčią pabučiavo krikštyklą, kurioje buvo pakrikštytas jo tėvas, vėliau su senele emigravęs į Argentiną. Toje pačioje bažnyčioje susituokė popiežiaus seneliai Rosa Vassallo ir Giovanni Bergoglio 1907 metais.

Jorge Mario Bergoglio įgijo chemijos techniko diplomą, tačiau pasuko kunigystės keliu. Įstojo į Buenos Airių kunigų seminariją, tačiau apsigalvojęs perėjo į Jėzaus Draugiją. Studijavo humanitarinius mokslus Čilėje, baigė filosofiją, dėstė literatūrą ir psichologiją jėzuitų kolegijose, tuo pačiu metu tęsė teologijos studijas. Buvo įšventintas Jėzaus Draugijos kunigu 1969 metais, pasirengimą vienuoliniam gyvenimui tęsė Ispanijoje, tapo novicų magistru ir San Miguel kolegijos rektoriumi. Tais pačiais 1973 metais davė amžinuosius įžadus ir buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Kurį laiką rengėsi teologijos daktaratui Vokietijoje.

Prašant Buenos Airių kardinolui ir arkivyskupui Quarracino, popiežius Jonas Paulius II paskyrė t. Bergoglio SJ Argentinos sostinės vyskupu augziliaru 1992 m. ir arkivyskupu koadjutoriumi 1997 m. Po devynių mėnesių arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio tapo Buenos Airių metropolitu, Argentinos primu ir rytų apeigų katalikų ordinaru, o 2001 m. - kardinolu. Greitai kard. Bergoglio tapo žinomu Bažnyčios ganytoju Argentinoje ir visoje Lotynų Amerikoje. Išrinktas Argentinos episkopato pirmininku, 2002 metais atsisakė pareigų, o dar po trejų metų išrinkus sutiko ir buvo patvirtintas antrai kadencijai, kuri baigėsi 2008 metais. 2009 metais paskelbė nacionalinę solidarumo kampaniją Argentinos nepriklausomybės 200 metų jubiliejui: įgyvendinti 200 labdaros projektų iki 2016 metų.

2013 metų kovo 13 d. kard. Jorge Mario Bergoglio, vietoj pasitraukusio Benedikto XVI išrinktas Romos vyskupu ir Visuotinės Bažnyčios ganytoju, pasirinko Pranciškaus vardą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.