2015-12-14 19:05:00

Traditionen med heliga portar


Traditionen att öppna en helig port tillskrivs påven Martin V vid jubelåret 1423, då han öppnade den heliga porten i Lateranbasilikan. Peterskyrkans heliga port öppnades första gången vid jubelåret 1450, då man öppnade väggen vid kapellet som påven Johannes VII hade tillägnat Guds Moder, på den plats där den heliga porten ännu idag är.

Alexander VI, som var påven år 1500, fastställde att heliga portar ska öppnas i alla de patriarkala basilikorna under jubelår, och att påven ska öppna den i Peterskyrkan. Ritualen för detta förblev oförändrad under århundraden: man sjunger Psaltarpsalmen 118’s rader: Öppna för mig rättfärdighetens portar! - Jag vill gå in och tacka Herren. - Här är Herrens port, - här får hans trogna gå in." (Ps 118: 19 -20). Påven slog då tre gånger med en hammare på tegelväggen som blockerar tillträdet och efter att muren avlägsnats och botgörarna hade tvättat tröskeln med doftande vatten, korsade påven porten bärandes korset i sin högra hand och ett tänt ljus i sin vänstra hand. Då sjöng man Te Deum. Denna ritual, med något annorlunda inslag, följdes fortfarande under jubelåret 1975 och åter igen i 1983. Då hade man dock lagt till en procession under vilken man sjöng helgonlitaniorna.

Den heliga porten har samma symbolik som en kyrkoport, inträdet i Kristi mysterium som är levande i hans kyrka. En vältalig skildringen av detta är den centrala porten i Sankt Paulus basilikan utanför murarna, med vinstockar och grenar (jfr Joh 15,5): de döpta, inympade i Kristus, bildar med honom en enda levande organism. Kyrkoportens värde markeras i välsignelseriten av en ny kyrkport: "Låt din trogna som korsar denna tröskel, välkomnas av din närvaro, o Fader, för Kristus din Son i en enda Ande".

Därför borde det innebära för varje kristen som korsar tröskeln till en kyrka att hon eller han önskar möta Gud, och de levande medlemmarna i Kristi kropp, och man bör vara medveten om första gången man passerade tröskeln var för att ta emot dopets sakrament. Riten att under jubelåret gå in i kyrkan genom den heliga porten bör med kraften i  symboliken, uppmärksamma de troende på mysteriet med gemenskapen i Kristi kyrka. 
All the contents on this site are copyrighted ©.