2015-12-14 13:25:00

Ferenc pápa beszéde a fiatalok munkanélküliségéről


Ferenc pápa beszéde az Olasz Püspökkari Konferencia Policoro Terv-csoportok tagjaihoz:

Ferenc pápa mindjárt beszéde elején felidézte az un. Policoro Terv megszületését,  nevezetesen azt, hogy 20 évvel ezelőtt a Palermóban tartott nagy egyházi találkozó javaslatára elkezdtek intenzíven foglalkozni a fiatalok munkanélküliségének problémáival és konkrét terveknek a megvalósításával, melyek segítik a fiatalokat abban, hogy munkát találjanak. Az Olasz Püspökkari Konferencia (röviden CEI) 13 olasz régió számára dolgozott ki tervet arra, hogy miként lehet szembenézni a főként dél-olaszországi fiatalok egzisztenciális problémáival, akiket az a veszély fenyeget, hogy nemcsak a jelenben, hanem egész életükre munkanélküliek lesznek. (A Policoro Terv eredetileg egy munkapasztorációért felelős pap kezdeményezése volt a 70-es évektől kezdve.)

A Policoro Terv sikere abban állt, hogy az evangéliumi elveket a konkrét élethelyzetekre alkalmazta

Ez a terv mindjárt rendkívül jelentős kezdeményezésnek bizonyult a fiatalok számára, előbb helyi, majd országos szinten egyaránt, mivel az evangéliumi elveket a konkrét élethelyzetekre próbálta alkalmazni. A terv sikere abban állt, hogy foglalkozott a fiatalok továbbképzésével, elősegítette a munkatársulatokat, „közösségeket animáló” közvetítő személyeket kreált és konkrét gesztusok hosszú sorát valósította meg.

Beszédében Ferenc pápa arra buzdította a kihallgatáson megjelent 2000 személyt, hogy ne veszítsék szem elől a munka méltóságát, melynek oly nagy szerepe van az emberek életében. A Policoro Terv különös figyelmet fordít az adott területre, a közös megoldási javaslatokra, tanúsítva ezzel a „szabad, kreatív, résztvállaló és szolidáris munka minőségének az emberi élet számára méltóságteljes növekedését. Minden dolgozó embernek joga van ahhoz, hogy ezek az értékek védelmet kapjanak és különösen a fiataloknak joguk van ahhoz, hogy bízhassanak erőfeszítéseik, lelkesedésük és emberi erőforrásaik befektetésének sikerében.

Milyen sokan vannak az olyan fiatalok, akik elfásultak és már nem is keresnek munkát

„Milyen sok fiatal áldozata van ma a munkanélküliségnek – mondta fájdalommal a pápa. Milyen sokan vannak azok, akik már nem is keresnek munkát, mert elfásultak a folytonos elutasításban és egy olyan társadalom közönyében, amely a szokásos kivételezetteket részesíti előnyben és gátolja azokat, akik pedig megérdemelnék, hogy sikeresek legyenek. A munka nem lehet kevésszámú protekciót élvezőknek kegyesen engedélyezett ajándék, hanem jog mindenki számára.”  

Segíteni a fiatalokat abban, hogy megvalósíthassák saját munka elképzeléseiket

A Policoro Terv munkálói a reménység konkrét jelet mutatják azok számára, akik nem törődtek bele a helyzetbe, hanem úgy döntöttek, hogy bátran elkötelezik magukat a munka lehetőségek megteremtésében és javításában. A pápa csak bátorítani tudja a közösségi és részt vállaló kezdeményezések folytatását. Sok esetben ugyanis, amikor a fiatalok kigondolnak maguk számára egy saját tervet, ahhoz, hogy dolgozni tudjanak, nagy magány veszi őket körül, millió nehézséggel kell leküzdeniük és nem kapnak segítséget. A családok pedig, amelyek sokszor anyagilag is egyengetik a fiatalokat ebben az erőfeszítésben, csak egy bizonyos pontig tudnak segíteni, így a fiatalok kénytelenek sokszor meghátrálni. Ebben a helyzetben van szükség a Policoro Terv közreműködésére: támogassák az új energiákat, segítsék elő az alkotó szellem kibontakozását, mely az elméket és a munkás kezeket egy közös asztal köré gyűjti, hogy gondolkodjanak és tervezzenek együtt, hogy kapjanak és adjanak segítséget. Ezek a leghatékonyabb módjai a szolidaritás kifejezésének.

A fiatalokat a munkavégzés helyes mértékére kell nevelni

A pápa szavai szerint fontos, hogy a fiatalok felismerjék munkára szóló elhivatottságukat. Gyakran a személy önmegvalósítását összekeverik egy bizonyos gazdagsági és jóléti modellel, mely embertelen ritmusra ösztökél. Ne legyen ez így: a fiatalokat a helyes mértékre kell nevelni. Az evangélium iskolájában tanulják meg azt, ami valóban szükséges, hogy az életünk ne fusson ki a kezünkből a jólét hamis bálványát hajszolva. Igaz ugyan, hogy Jézus nem tanított meg bennünket arra, miként találjunk magunknak közvetlenül munkalehetőséget. De tanítása ma is aktuális, konkrét és eleven, képes arra, hogy megérintsen minden embert a maga teljességében.

Munkalehetőséget keresni a fiatalok számára evangelizáló felelősség is

A ti felelősségetek nem egyszerű – mondta végül a Szentatya. Nem egyszerű segíteni a fiatalokat a munkalehetőség megtalálásában. Ez egyben evangelizáló felelősség is a munka megszentelő értékén keresztül. Nem akármilyen munkáról van szó, nem olyanról, amely kihasznál, eltipor, megaláz és megsemmisít, hanem olyan munkáról, amely az embert valóban szabaddá teszi, nemes méltósága szerint. Ferenc pápa végül köszönetet mondott az elkötelezettségért és Munkás Szent József oltalmába ajánlotta a munka pasztorációban fáradozókat, imáiról biztosította őket és imát kért maga számára is.  

(ik)
All the contents on this site are copyrighted ©.